Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của Pasal.
Bài test gồm có 03 phần chính: Vocabulary, Pronunciation và Listening Comprehension.
Mỗi phần sẽ có từ 6-10 câu hỏi và nhiệm vụ của bạn là lựa chọn đáp án chính xác nhất.
Click vào nút Tiếp tục khi bạn đã sẵn sàng tham gia bài test !
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BÀI TEST ONLINE CỦA PASAL
Bạn vui lòng điền thông tin vào khung dưới đây để nhận được kết quả test và hướng dẫn lộ trình học tiếng Anh giao tiếp phù hơp nhất
Họ và tên:
Số điện thoại:
Ngày sinh:
Địa chỉ:
Cơ sở Pasal gần bạn nhất:
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của Pasal.
(Vocabulary - Test từ vựng)
Câu hỏi 1: Plug
Câu hỏi 2: Owl
Câu hỏi 3: Skirt
Câu hỏi 4: Bowl
Câu hỏi 5: Pineapple
Câu hỏi 6: Thermometer
Câu hỏi 7: Shower
Câu hỏi 8: Scientist
Câu hỏi 9: Belt
Câu hỏi 10: Nail
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của Pasal.
(PRONUNCIATION - test ngữ âm)
Câu hỏi 1: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Layman
Lament
Lemon
Câu hỏi 2: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Sky
Ski
Skew
Câu hỏi 3: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Mar
Mayor
Mere
Câu hỏi 4: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Though
Thought
That
Câu hỏi 5: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Middle
Model
Medal
Câu hỏi 6: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Latent
Legend
Legion
Câu hỏi 7: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Shape
Ship
Sheep
Câu hỏi 8: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Floor
Flare
Flower
Câu hỏi 9: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Sore
Sure
Sour
Câu hỏi 10: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Feet
Feed
Fade
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của Pasal.
(LISTENING COMPREHENSIONS - test nghe hiểu)
BẠN THẤY KHẢ NĂNG NGHE HIỂU
ĐOẠN PHIM TRÊN CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
Tôi chỉ nghe được một vài từ đơn giản (10-20%)
Tôi nghe được một vài câu hội thoại, hiểu được ý chính của đoạn (20-50%)
Tôi nghe hiểu gần hết nội dung, nghe được các ý nhỏ (50-80%)
Tôi nghe hiểu toàn bộ đoàn phim (90-100%)
What are they talking about actually?
The weather
The change
The chance
Why is the lion worrying?
He doesn't remember about the past
He doesn't know how to back to the past
He left for a long from the past
What does the master monkey mean?
He means the past does matter
He means don’t care about the past
He means the past is coming back
How about the past that they are talking?
It's hot
It's sweet
It's hurts
What does master monkey want the lion do?
He wants the lion to run away from the past
He wants the lion back to face to the past
He wants the lion to learn the martial arts
What the main idea of the whole clip?
Be grave to face to the problem and solve it
It's not easy to change
We can learn something from the past
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài test khả năng giao tiếp
tiếng Anh của Pasal.
Kết quả bài test của bạn: 18 Point / 100
Nhân xét:
Bạn có thể hiểu câu và các cụm từ thông thường trong hầu hết các chủ đề quen thuộc (giới thiệu bản thân, mua sắm, chỉ dẫn hoặc hỏi đường). Bạn có thể giao tiếp đơn giản, thực hiện các yêu cầu cơ bản và nắm bắt đuợc thông tin khi giao tiếp trong các bối cảnh quen thuộc. Bạn có thể dùng từ vựng đơn giản để miêu tả lý lịch cá nhân, bối cảnh trực tiếp hay những chủ đề về các nhu cầu cấp bách
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài test khả năng giao tiếp
tiếng Anh của Pasal.
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH 50% BÀI TEST KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH.
ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI TEST NÀY, XIN MỜI BẠN ĐẾN CƠ SỞ PASAL GẦN NHẤT ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH.
QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN TRỰC TIẾP BỞI GIẢNG VIÊN CAO CẤP CỦA PASAL VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
BẠN CŨNG SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ LỘ TRÌNH HỌC PHÙ HỢP NHẤT VỚI KHẢ NĂNG CỦA BẠN.