40 cặp từ trái nghĩa không phải ai cũng biết

40 cặp từ trái nghĩa không phải ai cũng biết

28/02/2020

Nội dung chính

mục lục

  Việc tìm hiểu những cặp từ, cụm từ đặc biệt cũng là một cách học từ vựng độc đáo, giúp ta nhớ lâu và nắm chắc từ vựng. Học từ mới theo các cặp từ trái nghĩa cũng là một phương pháp hiệu quả được nhiều bạn lựa chọn. 

  Hôm nay chúng ta sẽ cùng Pasal tìm hiểu phần từ vựng với những cặp từ "Trái nghĩa". Tự mình bỏ túi những từ này, và đừng quên ghi nhớ chúng để sử dụng mỗi ngày, khiến khả năng giao tiếp của bạn phong phú và linh hoạt hơn nhé!. 

  Xem thêm:

  >> Những cách thú vị để nâng cao vốn từ vựng

  >> Lập kế hoạch học tiếng Anh hiệu quả trong 6 tháng

   

  I. Cặp từ trái nghĩa chỉ tính chất

  1. Smooth - /smuːð/ - rough /rʌf/: trơn mượt - xù xì

  2. Soft /sɔːft/ - hard /hɑːrd/: mềm - cứng

  Cặp từ trái nghĩa tiếng Anh
  Cặp từ trái nghĩa tiếng Anh thông dụng

   

  3. Strong /strɔːŋ/ - weak /wiːk/: mạnh - yếu

  4. Young /jʌŋ/ - old /əʊld/: trẻ - già

  5. Thick /θɪk/- thin /θɪn/: dày - mỏng

  6. Tight /taɪt/ - loose /luːs/: chặt - lỏng

  7. Warm /wɔːrm/ - cool /kuːl/: ấm áp - mát mẻ

  8. Wet /wet/ - dry /draɪ/: ẩm ướt - khô ráo

  9. Light /laɪt/ - dark /dɑːrk/: ánh sáng - bóng tối

   

  II. Cặp từ dài, rộng, cao trong tiếng Anh

  10. Long /lɔːŋ/ - short /ʃɔːrt/: dài - ngắn

  11. Wide /waɪd/ - narrow /ˈnærəʊ/: rộng - hẹp

  12. High /haɪ/ - low /ləʊ/: cao - thấp

  13. Tall /tɔːl/ - short /ʃɔːrt/: cao - thấp

  ** phân biệt high và tall:
  - Tall được dùng cho những thứ có chiều rộng nhỏ hơn nhiều so với chiều cao của nó hoặc thứ có chiều cao trung bình
  Vd: tall people, tall trees, tall buildings. 

  - High được dùng cho những vật vô tri hay những thứ có chiều cao lớn thứ có kích cỡ chiều rộng lớn 
  Vd: high mountains, high walls. 

  cặp từ trái nghĩa tiếng Anh
  Cặp từ trái nghĩa về chiều cao


  III. Số lượng - Tình trạng

  14. Many /ˈmeni/ - few /fjuː/: nhiều - ít

  15. Loud /laʊd/ - soft /sɔːft/: lớn - nhỏ (âm thanh)

  16. Rich /rɪtʃ/ - poor /pʊr/ : giàu - nghèo

  17. Safe /seɪf/ - dangerous /ˈdeɪndʒərəs/: an toàn - nguy hiểm

  18. Single /ˈsɪŋɡl/ - Married /ˈmærid/: độc thân - đã kết hôn

  19. Full /fʊl/ - empty /ˈempti/: đầy - trống rỗng

  20. Good /ɡʊd/ - bad /bæd/: tốt - xấu

  21. Happy /ˈhæpi/ - sad /sæd/: hạnh phúc

  22. Heavy /ˈhevi/ - light /laɪt/: nặng - nhẹ

  23. Hot /hɑːt/ - cold /kəʊld/: nóng - lạnh

  24. Interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ - boring /ˈbɔːrɪŋ/: Thú vị - chán

  cặp từ trái nghĩa tiếng Anh
  Cặp từ trái nghĩa về tình trạng

   

  25. Cheap /tʃiːp/ - expensive /ɪkˈspensɪv/: rẻ - mắc

  26. Clean /kliːn/ - dirty /ˈdɜːrti/: sạch - dơ

  27. Easy /ˈiːzi/ - difficult /ˈdɪfɪkəlt/: dễ - khó

  28. Fast /fæst/ - slow /sləʊ/: nhanh - chậm

  29. Fat /fæt/ - skinny /ˈskɪni/: mập - ốm

  30. Fact /fækt/ - fiction /ˈfɪkʃn/: Sự thật - hư cấu

  31. Alone /əˈləʊn/ - together /təˈɡeðər/: Cô đơn - cùng nhau

   

  IV: Cặp từ trái nghĩa chỉ phương hướng - vị trí

  32. Right /raɪt/ - left /left/: phải - trái

  33. Here /hɪr/ - there /ðer/: đây - đó

  34. In /ɪn/ - out /aʊt/:  trong - ngoài

  35. Inside /ˌɪnˈsaɪd/ - outside /ˌaʊtˈsaɪd/: bên trong - bên ngoài

  36. Front /frʌnt/ - back /bæk/: phía trước - phía sau

  cặp từ trái nghĩa tiếng Anh
  Cặp từ trái nghĩa chỉ phương hướng - vị trí 

   

  37. Down /daʊn/ - up /ʌp/: lên - xuống

  38. Far /fɑːr/ - near /nɪr/: xa - gần

  39. Vertical /ˈvɜːrtɪkl/ - horizontal /ˌhɔːrɪˈzɑːntl/: dọc - ngang

  40. Under /ˈʌndər/ - above /əˈbʌv/: Ở dưới - ở trên

   

  Hãy tận dụng những cặp từ trái nghĩa này để hack khả năng tiếng Anh của bạn thân nhé và tham khảo thêm nhiều kinh nghiệm học tiếng Anh giao tiếp tại đây nhé

  Muốn chinh phục được tiếng Anh thì bạn cần có một phương pháp học phù hợp và môi trường giúp bạn có thể luyện tập hàng ngày. Pasal dành tặng cho bạn 3 buổi học trải nghiệm 2 phương pháp độc quyền Effortless English và Pronunciation Workshop, bạn chỉ cần ấn vào banner phía dưới và điền thông tin để nhận tư vấn ngay nhé!!!

  học tiếng anh hiệu quả

  .

  Tác giả: Hồng Nhật
  Giới thiệu về tác giả: Hồng Nhật
  ảnh tác giả

  Mình là Hồng Nhật, giảng viên tiếng Anh giao tiếp tại Pasal. Với hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy, mong rằng những kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể hữu ích cho các bạn trên con đường học tập và phát triển bản thân.

  Bình luận bài viết