Bí kíp học Writing IELTS cho người mới bắt đầu từ giảng viên 8.0

Bí kíp học Writing IELTS cho người mới bắt đầu từ giảng viên 8.0

05/08/2023

Dưới đây là một số chia sẻ chân thật từ giảng viên Pasal với kinh nghiệm IELTS 8.0 - cô Hannah, viết để hướng dẫn học Writing IELTS cho người mới bắt đầu.

Tổng quan về Writing IELTS

IELTS (International English Language Testing System) là một bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến được sử dụng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học ở các môi trường học tập, làm việc và di cư. Phần viết trong bài kiểm tra IELTS đánh giá khả năng của bạn trong việc trình bày ý kiến, phân tích thông tin và viết các loại văn bản khác nhau.

Cấu trúc kì thi IELTS

Cấu trúc kì thi IELTS

Cấu trúc của phần viết IELTS bao gồm hai nhiệm vụ: Task 1 và Task 2. Dưới đây là một tổng quan về từng nhiệm vụ:

 • Task 1: Bạn sẽ nhận được một biểu đồ, đồ thị, sơ đồ hoặc bản đồ và bạn phải viết một bài mô tả về các thông tin trong đó. Nhiệm vụ này yêu cầu bạn tóm tắt, so sánh hoặc giải thích các dữ liệu và xu hướng. Thông thường, nhiệm vụ này yêu cầu ít nhất 150 từ.

 • Task 2: Bạn sẽ được đưa ra một câu hỏi hoặc một tuyên bố và được yêu cầu viết một bài luận trả lời. Nhiệm vụ này đòi hỏi bạn phải trình bày quan điểm cá nhân, phân tích vấn đề và cung cấp ví dụ hoặc lập luận để ủng hộ quan điểm của mình. Thông thường, nhiệm vụ này yêu cầu ít nhất 250 từ.

Bí kíp học Writing IELTS cho người mới bắt đầu hiệu quả

Dưới đây là chia sẻ từ cô Hannah - một giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và ôn luyện thi IETLS tại Pasal. Cô Hannah đã tự mình trải qua qáu trình ôn luyện và đạt 8.0 IELTS, đồng thời cũng từng hướng dẫn, giúp nhiều bạn học sinh đạt thành tích như mong muốn sau kì thi quan trọng này. 

Hy vọng những chia sẻ từ cô Hannah có thể giúp các bạn ôn tập được hiệu quả hơn.

Chuẩn bị ngữ pháp, từ vựng

Dưới đây là một số bí kíp để chuẩn bị ngữ pháp và từ vựng hiệu quả:

 • Tìm hiểu về cấu trúc và ngữ pháp cơ bản: Đầu tiên, hãy nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh, bao gồm các thì, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ và các cấu trúc câu phức. Điều này giúp bạn xây dựng câu văn chính xác và mạch lạc.
 • Tạo ra danh sách từ vựng: Hãy tạo ra danh sách các từ vựng quan trọng trong các chủ đề IELTS như giáo dục, công nghệ, môi trường, xã hội và kinh tế. Học các từ vựng này theo nhóm từ hoặc chủ đề, và sử dụng chúng trong các bài viết và câu hỏi mô phỏng.
 • Đọc và nghe tiếng Anh đa dạng: Đọc sách, báo, tạp chí và nghe các bài hát, podcast, phim hoặc video tiếng Anh. Điều này giúp bạn làm quen với cách diễn đạt và sử dụng từ vựng và ngữ pháp trong ngữ cảnh thực tế.
 • Ghi chép và luyện viết: Khi bạn gặp phải các từ vựng và ngữ pháp mới, hãy ghi chú chúng và sử dụng chúng trong các bài viết hoặc bài tập viết. Luyện viết thường xuyên để nắm vững cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp trong các bài viết IELTS.
 • Sử dụng từ điển và tài liệu học phù hợp: Sử dụng từ điển tiếng Anh để tra cứu các từ mới và xem các ví dụ về cách sử dụng từ đó. Sử dụng tài liệu học IELTS chính thống để làm quen với cấu trúc và ngữ pháp IELTS.
 • Thực hành với các bài tập viết IELTS: Làm các bài tập viết IELTS để cải thiện kỹ năng viết và áp dụng ngữ pháp và từ vựng đã học vào thực tế.
 • Nhờ sự hỗ trợ từ người hướng dẫn hoặc giáo viên: Nếu có thể, tham gia vào các khóa học IELTS hoặc nhờ sự hỗ trợ từ người hướng dẫn hoặc giáo viên để được chỉ dẫn và nhận phản hồi về ngữ pháp và từ vựng.

Nhớ rằng, việc chuẩn bị ngữ pháp và từ vựng chỉ là một phần trong quá trình học viết IELTS. Bạn cũng cần rèn kỹ năng tổ chức ý kiến, cấu trúc bài viết và viết một cách mạch lạc và logic.

Tiêu chí đạt band 7 IELTS Writing

Tiêu chí đạt band 7 IELTS Writing

Học theo dạng bài

 

IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 2

Dạng bài

 • Biểu đồ đường (Line graph): Yêu cầu bạn mô tả và phân tích sự thay đổi của các dữ liệu trong biểu đồ đường theo thời gian.
 • Biểu đồ cột (Bar chart): Yêu cầu bạn so sánh và mô tả các thông tin được biểu diễn bằng các cột, thường là so sánh giữa các nhóm hoặc các biến số khác nhau.
 • Biểu đồ tròn (Pie chart): Yêu cầu bạn phân tích phần trăm hoặc tỷ lệ của các phần trong biểu đồ tròn.
 • Bảng (Table): Yêu cầu bạn tóm tắt và so sánh các dữ liệu trong bảng.
 • Bản đồ (Map): Yêu cầu bạn miêu tả các thông tin về địa lý, địa điểm hoặc thay đổi trong một khu vực cụ thể.
 • Sơ đồ quy trình (Process and Diagram): Yêu cầu bạn miêu tả các bước hoặc quá trình của một sơ đồ, một quy trình hoặc một biểu đồ.
 • Biểu đồ hỗn hợp (Mixed Graph): Yêu cầu bạn phân tích và so sánh các dữ liệu từ hai hoặc nhiều biểu đồ khác nhau.
 • Ý kiến (Opinion essay): Yêu cầu bạn trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề và đưa ra lập luận và ví dụ để ủng hộ quan điểm của mình.
 • Bàn luận (Discussion essay): Yêu cầu bạn nêu các quan điểm khác nhau về một vấn đề và đưa ra lập luận cho mỗi quan điểm, sau đó đưa ra quan điểm cá nhân của mình.
 • Liệt kê (List essay): Yêu cầu bạn liệt kê các lợi ích, nhược điểm, ưu tiên, hoặc các yếu tố khác liên quan đến một vấn đề cụ thể.
 • 2 câu hỏi (2-part questions): Yêu cầu bạn trả lời hai câu hỏi liên quan đến một chủ đề cụ thể.

Cách triển khai chung cho các bài Writing IELTS Task 1

Để triển khai các bài viết IELTS Writing Task 1, bạn có thể áp dụng các bước sau đây:

 • Đọc và hiểu yêu cầu nhiệm vụ: Đọc kỹ yêu cầu nhiệm vụ để hiểu rõ về loại biểu đồ, đồ thị hoặc sơ đồ được cung cấp và những thông tin cần mô tả, so sánh hoặc giải thích.

 • Tổ chức bố cục và tóm tắt thông tin: Xác định các điểm chính trong biểu đồ hoặc đồ thị và tạo một kế hoạch cho bố cục của bài viết. Bạn có thể sử dụng các câu mở đầu để giới thiệu biểu đồ và tóm tắt thông tin chung.

 • Phân tích và so sánh thông tin: Trong các đoạn chính của bài viết, hãy phân tích và so sánh các thông tin chính từ biểu đồ. Sử dụng các từ nối và cấu trúc câu phức để liên kết các ý và mô tả các xu hướng, sự khác biệt và mối quan hệ giữa các thông tin.

 • Đưa ra ví dụ và số liệu: Để làm cho bài viết thêm mạnh mẽ và cụ thể, bạn có thể sử dụng ví dụ, thống kê hoặc số liệu cụ thể từ biểu đồ để minh họa ý kiến ​​và điểm của mình.

 • Sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp chính xác: Chú ý đến việc sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp chính xác để biểu đạt ý kiến và ý tưởng của bạn. Sử dụng từ vựng phù hợp và các cấu trúc câu đa dạng để tránh lặp lại.

 • Tổ chức thời gian: Đảm bảo bạn quản lý thời gian một cách hợp lý khi viết bài. Dành thời gian đọc và hiểu yêu cầu nhiệm vụ, lập kế hoạch cho bố cục, viết các đoạn chính và kết luận. Đồng thời, để thời gian cuối cùng để chỉnh sửa và sửa lỗi chính tả hoặc ngữ pháp.

 • Viết một đoạn kết súc tích: Trong đoạn kết, tóm tắt lại các điểm chính và kết luận của bạn dựa trên thông tin từ biểu đồ. Đảm bảo rằng đoạn kết là một phần kết thúc hợp lý cho bài viết và không đưa ra ý kiến ​​mới hoặc thông tin thêm.

 • Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành bài viết, rất quan trọng để kiểm tra và chỉnh sửa để loại bỏ các lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc cấu trúc câu. Điều này giúp nâng cao tính chính xác và rõ ràng của bài viết của bạn.

 • Luyện tập thường xuyên: Để nâng cao kỹ năng viết IELTS Task 1, luyện tập thường xuyên với các bài tập viết và yêu cầu thực tế. Đồng thời, nhận phản hồi từ người hướng dẫn hoặc giáo viên để cải thiện khả năng viết của bạn.

Hãy nhớ rằng việc luyện tập là yếu tố quan trọng nhất để cải thiện kỹ năng viết IELTS. Với sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn có thể đạt được sự thành công trong việc viết bài IELTS Task 1.

Cách triển khai chung cho các bài Writing IELTS Task 2

Để triển khai các bài viết IELTS Writing Task 2 một cách chung, bạn có thể áp dụng các bước sau đây:

 • Đọc và hiểu yêu cầu nhiệm vụ: Đầu tiên, đọc kỹ yêu cầu nhiệm vụ để hiểu rõ chủ đề, câu hỏi và yêu cầu cụ thể. Điều này giúp bạn xác định quan điểm của mình và tạo kế hoạch cho bài viết.

 • Tổ chức bố cục: Xác định cấu trúc bài viết của bạn bằng cách viết một câu mở đầu hấp dẫn để giới thiệu chủ đề và quan điểm cá nhân của bạn. Tiếp theo, viết các đoạn chính để phát triển ý kiến ​​và lập luận của bạn, và cuối cùng, viết một đoạn kết để tóm tắt lại quan điểm và kết luận của bạn.

 • Phát triển ý kiến ​​và lập luận: Trong các đoạn chính, sử dụng các đoạn văn riêng lẻ để phát triển các ý chính và lập luận của bạn. Hãy đảm bảo rằng mỗi ý chính được trình bày một cách rõ ràng và có hỗ trợ từ ví dụ, thống kê hoặc lập luận logic.

 • Sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp chính xác: Chú ý đến việc sử dụng ngôn ngữ chính xác và ngữ pháp phù hợp để biểu đạt ý kiến ​​và lập luận một cách rõ ràng và logic. Sử dụng các cấu trúc câu đa dạng và từ vựng phong phú để tránh sự lặp lại và tăng tính thú vị của bài viết.

 • Đưa ra ví dụ và thông tin tham chiếu: Sử dụng ví dụ cụ thể, thống kê hoặc thông tin tham chiếu từ các nguồn đáng tin cậy để minh họa và hỗ trợ ý kiến ​​của bạn. Điều này giúp tăng tính thuyết phục và minh bạch của bài viết.

 • Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành bài viết, hãy kiểm tra và chỉnh sửa để loại bỏ các lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc cấu trúc câu. Điều này giúp nâng cao tính chính xác và rõ ràng của bài viết của bạn.

 • Luyện tập thường xuyên: Để nâng cao kỹ năng viết IELTS Task 2, luyện tập thường xuyên với các bài tập viết và yêu cầu thực tế. Đồng thời, nhận phản hồi từ người hướng dẫn hoặc giáo viên để cải thiện khả năng viết của bạn.

Luyện các dạng câu hỏi có trong bài thi

Dưới đây là một số dạng câu hỏi phổ biến và mẹo để trả lời chúng:

 • Câu hỏi loại Advantage/Disadvantage:

Câu hỏi: What are the advantages and disadvantages of [subject]?
Mẹo: Lập danh sách các lợi ích và hạn chế của chủ đề, sau đó trình bày ý kiến của bạn về từng mặt. Đảm bảo cung cấp ví dụ cụ thể để minh họa quan điểm của bạn.

 • Câu hỏi loại Problem/Solution:

Câu hỏi: What are the main problems caused by [subject]? What solutions can you suggest?
Mẹo: Đặt vấn đề chính và giải thích tác động của nó. Sau đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề. Hãy chắc chắn rằng các giải pháp của bạn được hợp lý và thiết thực.

 • Câu hỏi loại Discussion/Opinion:

Câu hỏi: To what extent do you agree or disagree with [statement]? Discuss both views and give your opinion.
Mẹo: Phân tích cả hai quan điểm và trình bày quan điểm của bạn. Hãy sử dụng các luận điểm mạnh để chứng minh quan điểm của mình và đưa ra ví dụ cụ thể để minh họa ý kiến của bạn.

 • Câu hỏi loại Two-part Question:

Câu hỏi: Do you think [subject] is important? Why or why not? What can be done to improve [subject]?
Mẹo: Chia câu hỏi thành hai phần và trả lời mỗi phần một cách rõ ràng. Đảm bảo lập luận của bạn có tính logic và cung cấp giải pháp cụ thể cho phần thứ hai.

 • Câu hỏi loại Comparison/Contrast:

Câu hỏi: Compare and contrast [subject] in [country A] and [country B].
Mẹo: Liệt kê các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng. Sắp xếp các ý theo một cách có cấu trúc và sử dụng các từ ngữ so sánh và liên kết phù hợp.

Luyện đề

Để luyện đề thi IELTS Writing, có một số tài liệu hữu ích mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là một số gợi ý:

 • Cambridge IELTS Series: Bộ sách Cambridge IELTS Series cung cấp các bài viết mẫu và bài tập theo định dạng đề thi IELTS. Bạn có thể tìm thấy các cuốn sách từ 1 đến 15, với mỗi cuốn tương ứng với một số bài tập mẫu.

 • IELTS Liz: Trang web IELTS Liz cung cấp một loạt tài liệu miễn phí để luyện thi IELTS, bao gồm cả phần IELTS Writing. Bạn có thể tìm thấy các bài viết mẫu, video hướng dẫn và bài tập để cải thiện kỹ năng viết của mình.

 • IELTS Simon: IELTS Simon là một trang web do Simon, một giảng viên IELTS nổi tiếng, vận hành. Trang web này cung cấp các bài viết mẫu và lời giải chi tiết cho các bài tập IELTS Writing. Bạn có thể học từ cách tổ chức bài viết cho đến việc sử dụng từ ngữ và ngữ pháp phù hợp.

Ngoài trang web chính thức của IELTS Simon, bạn đọc cũng có thể tải tài liệu ôn luyện Writing của thầy Simon tại đây.

 

 

 

Hy vọng những nội dung về học Writing IELTS cho người mới bắt đầu được chia sẻ trên đây đã cung cấp một góc nhìn mới, chi tiết giúp bạn đọc chuẩn bị tốt hơn cho bài thi viết, kỳ thi IELTS. Với những gợi ý, mẹo và bí quyết từ một giảng viên có kinh nghiệm, người đọc có thể tự tin hơn khi tiếp cận phần viết của kỳ thi IELTS.

 

 

 

 

 

Tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
Giới thiệu về tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
ảnh tác giả

Mình là Thu Hà (Hannah Nguyễn), hiện tại đang là Giảng viên đào tạo IELTS tại Pasal. Với kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Anh, từng là đại sứ sinh viên (Student Ambassador) và tốt nghiệp loại Giỏi của Trường Đại học Brighton (đứng thứ 19 trong top 100 trường đại học chất lượng cao tại Anh), 1 trong 80 sinh viên được nhận chứng nhận Breakthough Award từ the Laine Pub Company, mình hy vọng kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể mang lại giá trị hữu ích trên con đường học tập và phát triển của các bạn.

Bình luận bài viết