Hướng dẫn luyện writing IELTS A-Z cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn luyện writing IELTS A-Z cho người mới bắt đầu

15/07/2023

Nội dung chính

mục lục

  IELTS Writing là một trong những phần “khó nhằn” nhất của đề thi IELTS, đòi hỏi thí sinh có khả năng triển khai ý tưởng một cách logic, cấu trúc bài viết rõ ràng và sử dụng từ vựng phù hợp. Trong bài viết này, Pasal sẽ hướng dẫn toàn diện từ A đến Z để giúp bạn nắm được lộ trình tổng quan và cách rèn luyện Writing IELTS một cách hiệu quả.

  Tổng quan về bài thi IELTS Writing

  1.1. Cấu trúc đề thi IELTS Writing

  IELTS Writing bao gồm hai phần: IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2. Trong đó:

  IELTS Writing Task 1

  Bài thi này sẽ yêu cầu bạn viết một bài tường thuật hoặc mô tả dựa trên thông tin từ biểu đồ, bản đồ. Độ dài phù hợp cho bài viết Task 1 là khoảng 150 từ và bạn chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần thi này. Khi làm bài, bạn cần lưu ý rằng:

  • Không sử dụng những đại từ thể hiện tính cá nhân như I, me, we trong bài và không đưa ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không có trong biểu đồ vào bài viết.

  • Không viết tắt, đặc biệt là những từ mang nghĩa phủ định như don’t, doesn’t.

  • Cố gắng sử dụng những mẫu câu đa dạng. Tránh lặp lại một cấu trúc, một từ vựng

  IELTS Writing Task 2 

  • Đây là bài luận, trong đó bạn phải trình bày quan điểm cá nhân một cách rõ ràng và lập luận về một vấn đề cụ thể. Thời gian lý tưởng cho phần thi này là 40 phút với độ dài ít nhất là 250 từ. 

  • Và dù là Task nào thì thí sinh cũng phải sử dụng văn phong có tính trang trọng và học thuật.

  • Trước khi bắt đầu luyện tập, hãy hiểu rõ các tiêu chí mà giám khảo sẽ chấm bài thi của bạn cũng như các dạng bài thường gặp trong hai phần thi này.

  1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing

  Band điểm của IELTS Writing Task được chấm dựa theo 4 tiêu chí, đó là: Task Achievement (TA): Trả lời đúng yêu cầu đề bài , Coherence and Cohesion (CC): Mạch lạc và liên kết, Lexical Resource - (LR): Từ vựng và Grammar Range and Accuracy (GRA): Ngữ pháp. Trong đó, mỗi tiêu chí đều chiếm 1/4 (25%) tổng số điểm và đều quan trọng như nhau.

  Dưới đây là bảng phân tích các tiêu chí IELTS Writing theo band điểm (lược dịch từ BC). Dựa vào tiêu chí này, bạn có thể xác định được mấu chốt các phần cần tập trung luyện tập để đạt được band điểm mong muốn.

  Thang điểm chấm IELTS Writing band 6 - 9

  Thang điểm chấm IELTS Writing band 6 - 9

  Trên đây là những yêu cầu để đạt được band điểm từ 6 đến 9.0 IELTS Writing. Có thể thấy, có 4 yếu tố được đánh giá để quyết định điểm IELTS Writing và mỗi yếu tố ở từng band điểm lại có những yêu cầu khác nhau.

  Dưới đây là thang điểm IELTS Writing band 5.0 - 1.0. 

  Thang điểm chấm IELTS Writing band 1 - 5

  Thang điểm chấm IELTS Writing band 1 - 5

  1.3. Các dạng bài thường gặp

  IELTS Writing Task 1:

  Có 7 dạng  bài IELTS Writing Task 1 điển hình thường gặp, bao gồm:

  • Dạng biểu đồ đường (Line graph)

  • Dạng biểu đồ cột (Bar chart)

  • Dạng biểu đồ tròn (Pie chart)

  • Dạng bảng số liệu (Table)

  • Dạng quy trình (Process)

  • Dạng map (Bản đồ)

  • Dạng biểu đồ kết hợp (Multiple chart)

  IELTS Writing Task 2:

  Có 5 dạng đề cơ bản trong IELTS Writing Task 2 bạn có thể gặp: 

  • Dạng Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay

  • Dạng Discussion Essay

  • Dạng Advantages and Disadvantages Essay

  • Dạng Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay

  • Dạng Two-Part Question Essay

  Hướng dẫn cách triển khai chung cho từng phần thi writing IELTS

  2.1. Bố cục chung của một bài viết IELTS Writing Task 1

  Với từng dạng đề, bạn sẽ áp dụng những cách viết, vốn từ miêu tả bài khác nhau. Tuy nhiên, bài viết IELTS Writing Task 1 đều cần có chung bố cục 4 phần:

  • Introduction: Giới thiệu nội dung của biểu đồ là gì, biểu đồ cung cấp những thông tin gì, trong khoảng thời gian nào… (Paraphrase đề bài)

  • Overview: Khái quát đặc điểm nổi bật nhất (miêu tả xu hướng chính: tăng, giảm hay dao động) và những điểm quan trọng khác.

  • Detail 1: Miêu tả thông tin chi tiết nhóm nội dung 1 (so sánh giữa các số liệu được cho và chỉ ra những đặc điểm nổi bật của biểu đồ).

  • Detail 2: Tiếp tục phân tích chi tiết nhóm nội dung còn lại, tùy theo từng bài

  2.2. Các bước để viết một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh

  Bước 1: Đọc lướt qua biểu đồ cho sẵn

  Ở bước này, ta cần xác định được 2 nội dung: Biểu đồ đã cho đưa ra những thông tin gì và chủ thể chính của bài là gì

  Bước 2: Paraphrase đề bài – Viết Introduction

  Viết lại bằng ngôn ngữ, cấu trúc của mình, tránh những từ ngữ đã được đề sử dụng.

  Chỉ cần viết 1-2 câu để chỉ ra biểu đồ này đang trình bày về vấn đề gì và mốc thời gian nào (nếu có) là đủ.

  Ví dụ: 

  • Đề bài: The line graph shows the number of enquiries to tourist information office

  • Viết lại: The graph below gives the details of how many enquiries were received by The Tourist Information Office in one city over the course of 6 months in 2011.

  Bước 3: Xác định ý và viết Overview

  Trong 1-2 câu overview, giới thiệu ngắn gọn thông số/ thông tin trong bảng và biểu đồ. Không kể lể dài dòng, để dành việc viết cụ thể các bước cho 2 phần thân bài. Một cách để tóm tắt bảng biểu đó là quan sát thay đổi 1 cách bao quát.

  Ví dụ: Overall, there are a total of nine steps in the linear man-made process, which can be divided into three main stages, starting by collecting and sorting.

  Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Thân bài

  Trong bước này, bạn cần chọn ra những thông tin, số liệu chính của bảng biểu để chứng minh cho phần Overview đã viết. Mỗi đoạn Body detail thường có 3-5 câu. 

  Mỗi dạng bài có có các cách khác nhau để nhóm thông tin và chia ra 2 đoạn của thân bài, thông qua việc tìm ra điểm tương đồng và khác biệt của các số liệu cũng như hướng thay đổi của chúng trong bảng biểu.

  Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ bài

  Trước khi nộp bài, hãy kiểm tra lại một lần cuối để tránh những lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp không đáng có nhé!

  2.3. Bố cục chung của một bài viết IELTS Writing Task 2

  Mặc dù IELTS Writing Task 2 có độ khó cao hơn Task 1 nhưng yêu cầu tối thiểu bài viết cần đảm bảo là bố cục phù hợp và tính logic tùy từng dạng đề bài. Bố cục lý tưởng cho bài viết IELTS Writing Task 2 thường sẽ có 4 phần, bao gồm:

  • Introduction: Mở bài

  • Body 1: Thân bài 1

  • Body 2: Thân bài 2

  • Conclusion: Kết luận

  Các bước để hoàn thành tốt bài thi Writing IELTS Task 2

  Bước 1: Phân tích đề bài

  Khi nhận đề, đừng bắt tay vào viết ngay, mà trước hết bạn cần đọc kỹ yêu cầu của đề bài để phân tích các yếu tố:

  • Keyword: các từ khóa chính trong đề bài.

  • Micro-keyword: các từ khóa nhỏ hơn trong đề bài.

  • Instruction word: từ khóa thể hiện yêu cầu, hướng dẫn của đề bài.

  Phân tích đề bài thật kỹ càng

  Phân tích đề bài thật kỹ càng

  Bước 2: Lập dàn ý

  Đây là bước làm bài rất quan trọng, quyết định rất lớn đến tiêu chí logic, mạch lạc và đáp ứng yêu cầu bài viết không. 

  Trong tổng thời gian làm IELTS Writing Task 2, bạn nên dành khoảng 5 phút để lập dàn ý cho bài luận của mình. Việc xây dựng được một outline hoàn chỉnh không chỉ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian nghĩ lúc sau mà còn giúp bài viết của bạn logic, giảm thiểu các lỗi sai trong bài. Từ đó, bạn có thể tập trung vào từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp trong bài viết của mình hơn.

  Bước 3: Triển khai các phần của bài viết - Introduction, Body Paragraph và Conclusion

  Phần Introduction cần đảm bảo 2 nhóm thông tin:

  • Background Sentence là câu giới thiệu chủ đề bài viết. Thí sinh sẽ paraphrase lại đề bài thông qua việc chuyển đổi từ vựng hoặc cấu trúc ngữ pháp.

  • Thesis Statement là câu trả lời cho câu hỏi trong đề hoặc đưa thông tin báo hiệu nội dung bài viết. Ở câu thứ 2 này sẽ đi thẳng vào vấn đề với các cụm từ hay xuất hiện như: In my opinion, I believe that, In my view,…

  Ví dụ: Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree?

  Background Sentence: Road safety is a significant concern in every country, and it has been a topic of discussion for a long time.

  Thesis Statement: While I agree that young drivers are more prone to accidents, I disagree that simply increasing the age limit is the best solution.

  Phần Body Paragraphs 1- 2:

  Thân bài gồm có 2 đoạn văn và mỗi đoạn cần đảm bảo đầy đủ những ý như sau:

  • Topic sentence: câu chủ đề.

  • Explanation: giải thích vấn đề.

  • Example: ví dụ chứng minh.

  Ví dụ: Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject. To what extent do you agree or disagree?

  Sample Answer phần thân bài

  Sample Answer phần thân bài

  Phần Conclusion: 

  Câu kết luận sẽ nhắc lại câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. 

  Công thức chung để viết đoạn kết luận gồm 2 câu: 

  • Viết lại Thesis statement bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa và thay đổi cấu trúc câu.

  • Đưa ra ý kiến ​​cá nhân, hy vọng, sự quan ngại hoặc lời khuyên cho tương lai.

  Một số cụm từ thường xuất hiện trong phần kết bài như: In conclusion/To sum up/All in all/In short/To summarize/In a nutshell/…

  Những câu hỏi thường gặp khi luyện writing IELTS

  Làm thế nào để nâng cao kỹ năng viết IELTS?

  Để nâng cao kỹ năng viết IELTS, bạn cần luyện tập bằng cách đọc - phân tích các bài viết mẫu IELTS Writing để rèn luyện cách triển khai ý tưởng và tập viết nhiều bài trước khi thi. Ngoài ra, việc tích lũy kiến thức, từ vựng để vận dụng trong phòng thi là điều cần thiết, tránh bị bí ý tưởng hoặc không có từ vựng để triển khai ý.

  Có cần phải đếm từ trong bài thi Writing?

  Thời gian làm bài trong kì thi thật của IELTS Writing rất nhanh. Do vậy, bạn cần tập trung vào xây dựng nội dung và kiểm soát câu để tránh mắc nhiều lỗi chứ không phải số lượng từ.
  Một mẹo nhỏ giúp bạn xác định đủ số từ mà không cần đếm đó là hãy luyện viết thật nhiều trên tờ đáp án của IELTS Writing trước khi tham gia thi. Khi rèn luyện nhiều, bạn sẽ biết được 150 từ và 250 từ sẽ chiếm khoảng bao nhiêu dòng và ước lượng hiệu quả cho bài thi thật một cách tốt nhất.

  Có phải viết càng dài điểm càng cao đúng không?

  Như đã đề cập phía trên, trong các tiêu chí đánh giá bài IELTS Writing, không có tiêu chí viết dài. Bạn nên tập trung vào 4 tiêu chí trên để phân tích đề bài, tạo bố cục liên kết, vốn từ vựng và độ chính xác của ngữ pháp. Như vậy, với 1 bài 155 từ đáp ứng tốt các tiêu chí ở trên chắc chắn sẽ được điểm cao hơn bài 200 từ nhưng chưa hoàn thành được yêu cầu của bài. 

  Có cần viết kết luận cho Writing task 1 và Task 2 không?

  Writing Task 1 yêu cầu bạn trình bày thông tin một cách chính xác và khách quan, dựa trên dữ liệu được cung cấp trong đề bài. Trong phần này, không nên thêm bất kỳ ý kiến chủ quan nào được suy ra từ dữ liệu. Vì vậy, không cần viết kết luận cho Task 1.

  Ngược lại, Writing Task 2 yêu cầu thí sinh phải bày tỏ ý kiến về một chủ đề cụ thể. Trong phần này, bạn có thể đưa ra nội dung mang tính chủ quan và cần có một kết luận cụ thể sau khi hoàn thành phần thân bài. Kết luận nên được viết trong khoảng 2-3 câu, có thể giải thích lại vấn đề và nêu rõ ý kiến của mình về luận điểm chính của toàn bài.

  Các tài liệu và website luyện IELTS Writing chất lượng

  Tổng hợp tài liệu tự học Writing IELTS đáng dùng nhất

  Barron’s - Writing for the IELTS 

  Cuốn sách thuộc series Barron’s IELTS, được biên soạn giúp các thí sinh luyện tập và nâng cao kỹ năng Writing IELTS. Nội dung cuốn sách bám sát với 4 tiêu chí chấm thi của phần thi Writing là Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammar Fluency. Với mỗi tiêu chí, tác giả sẽ đưa ra những hướng dẫn làm bài, những điều nên và không nên làm để ăn điểm.

  Sách Barron's - Writing for the IELTS

  Sách Barron's - Writing for the IELTS

  Đặc biệt ở mỗi phần đều có bài tập thực hành đi kèm, giúp học sinh có cơ hội được ôn tập và áp dụng những gì đã học. Ở phần 5 của cuốn sách, tác giả xây dựng phụ lục, bao gồm các bài tập đi kèm cũng như các đề thi IELTS Writing Task 1 và Task 2, cho cả dạng thi IELTS Academic và dạng thi IELTS General. 

  Intensive IELTS Writing

  Cuốn sách nằm trong bộ sách intensive IELTS, đặc biệt dùng để nâng cao kỹ năng Writing. Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần, sắp xếp một cách logic, giúp người học dễ theo dõi và tiếp thu kiến thức. Nội dung của phần 1 sẽ cung cấp cho người học những thông tin tổng quan nhất về bài thi IELTS, cấu trúc đề thi và tiêu chí chấm thi của từng kỹ năng.

  Intensive IELTS Writing

  Intensive IELTS Writing

  Sang phần 2, bạn sẽ được hướng dẫn cách làm bài, mẹo làm bài để ăn điểm, ngữ pháp, từ vựng… hoàn toàn bám sát theo đề thi thực tế. Cuối cùng, bạn sẽ được xem các bài viết mẫu, cùng những nhận xét đi kèm để rút kinh nghiệm cho bản thân. 

  Improve your IELTS Writing Skill

  Khác với các cuốn sách luyện thi viết khác là phân chia theo tiêu chí chấm điểm, hoặc phần thi, cuốn improve your IELTS Writing Skill biên soạn theo 10 chủ đề, tương ứng với 10 bài học.
  Ở mỗi bài học sẽ cung cấp cho người học cả về từ vựng, ngữ pháp, hướng dẫn làm bài cả dạng task 1 và task 2. Cuốn sách phù hợp với những bạn đang muốn tích lũy kỹ năng làm bài thi viết, để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. 

  Improve your IELTS Writing Skills

  The Official Cambridge Guide to IELTS

  Dù đây không phải cuốn sách chuyên luyện IELTS Writing, nhưng nội dung được đề cập đến ở phần này cũng rất chi tiết và mang tính thực tế cao. Vì vậy đây cũng được liệt kê vào top các cuốn sách nên học khi muốn nâng cao trình độ viết thi IELTS. 

  Đặc biệt, cuốn sách hướng dẫn các mẹo làm thế nào để thỏa mãn các tiêu chí chấm điểm của giám khảo, và cung cấp các bài tập thực hành bám sát đề thi. Nhìn chung đây là cuốn sách rất hữu dụng với các thí sinh ôn thi IELTS. 

  Tổng hợp website luyện Writing IELTS uy tín và chất lượng

  Webiste IELTS Simon

  Là một cựu giám khảo kỳ thi IELTS – thầy Simon Corcoran nổi tiếng bởi những phương pháp học đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vô cùng cao. Website của thầy cập nhật kiến thức của cả 4 kỹ năng IELTS. Trong đó, kỹ năng Writing và Speaking được rất nhiều bạn tham khảo. Đối với Writing, thầy hướng dẫn rất chi tiết. 

  Từ việc phân tích đề bài, đặt ra cấu trúc bài viết, triển khai ý tưởng đến lúc viết một bài hoàn chỉnh. Mỗi bài viết còn cung cấp “topic vocabulary” để bạn thuận tiện ôn tập. Nếu bạn nào luyện tập theo lối tư duy viết bài của thầy Simon thì điểm Writing sẽ rất cao.

  PASAL là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hợp tác độc quyền phương pháp luyện thi IELTS từ thầy SIMON IELTS - Cựu giám khảo IELTS & Chuyên gia dạy IELTS hàng đầu thế giới với:

  ✅ Phương pháp dạy “đi thẳng vấn đề - rõ ràng - hiệu quả” với 9 KỸ THUẬT ưu việt độc đáo giúp học viên tiếp cận các dạng bài gần nhất với đề thi thật

  ✅ Một lộ trình học rõ ràng, bài bản và chi tiết nhất, phù hợp với điểm xuất phát và mục tiêu của từng bạn. 

  ✅ Các tiêu chí chấm điểm sát với đề thi thật và tránh được những lỗi sai hay mắc từ kinh nghiệm của một cựu giám khảo quốc tế.

  ✅ Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, band điểm overall từ 8.0 IELTS trở lên và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy IELTS, đồng hành hỗ trợ và tạo động lực cho học viên.

  ✅ Đội ngũ trợ giảng và chăm sóc học viên luôn chăm sóc và hỗ trợ trợ hết mình trong quá trình học tập của học viên. 

  Xem thêm video về thầy Simon tại đây:

  Website IELTS Pasal

  Không ở đâu xa, IELTS Pasal chính là một trong các trang web học Writing miễn phí và uy tín tại Việt Nam. Website để cao không chỉ cập nhật các tips hữu ích, những thông tin mới nhất về kì thi IELTS mà còn có các sample cho các bạn tham khảo. 

  Nếu muốn được giúp đỡ về cách học hoặc chữa bài Writing, bạn cũng hoàn toàn có thể liên hệ thông tin trên website, đội ngũ nhân viên của Pasal sẽ tư vấn lộ trình giúp bạn nâng cao band điểm Writing của mình.

  Bên cạnh đó, nếu bạn muốn làm bài test IELTS đầy đủ 4 kỹ năng và được chấm, chữa cẩn thận, được tư vấn lộ trình học chi tiết và hoàn toàn miễn phí thì hãy tham khảo ngay website https://testielts.pasal.edu.vn/ nhé!

  Lời kết:

  Hy vọng những chia sẻ về luyện Writing IELTS bên trên đã giúp bạn phần nào trong quá trình chinh phục IELTS. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết hơn về lộ trình học tiếng Anh, thi IELTS, liên hệ ngay Pasal nhé!
   

  Tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  Giới thiệu về tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  ảnh tác giả

  Mình là Thu Hà (Hannah Nguyễn), hiện tại đang là Giảng viên đào tạo IELTS tại Pasal. Với kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Anh, từng là đại sứ sinh viên (Student Ambassador) và tốt nghiệp loại Giỏi của Trường Đại học Brighton (đứng thứ 19 trong top 100 trường đại học chất lượng cao tại Anh), 1 trong 80 sinh viên được nhận chứng nhận Breakthough Award từ the Laine Pub Company, mình hy vọng kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể mang lại giá trị hữu ích trên con đường học tập và phát triển của các bạn.

  Bình luận bài viết