[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 65 - Tất tần tật về thì hiện tại hoàn thành

[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 65 - Tất tần tật về thì hiện tại hoàn thành

29/04/2020

Thì hiện tại hoàn thành là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Là cấu trúc rất cơ bản trong ngữ pháp cũng như tương tác đối thoại ngoài đời, đòi hỏi ai trong số chúng ta phải biết và hiểu 1 cách tường tận. 

Hãy cùng Pasal tìm hiểu kiến thức về thì này và làm 1 số bài tập nhé!

1. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect tense) dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Cách dùng

Ví dụ

Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.

My mother has done all houseworks (Mẹ tôi đã làm hết công việc nhà nhà)

Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại

My parents have been married for nearly Thirty years (Bố mẹ tôi đã kết hôn được gần 30 năm.)

My grandma has lived in Vietnam all her life (Bà ngoại tôi đã sống cả đời ở Việt Nam)

Hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm

He has done at factory five years and he is working on there. (Anh ấy đã làm ở nhà máy được 5 năm và vẫn tiếp tục ở đó )

Một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever)

My last birthday was the worst day I’ve ever had ( Sinh nhật năm ngoái là ngày tệ nhất đời tôi. )

Về một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói

I didn’t learn hard yesterday. I haven’t passed my test. (Tôi không vượt qua kỳ thi. Hôm qua tôi đã không học chăm chỉ)

3. Công thức thì hiện tại hoàn thành

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi vấn

S + have/ has + Past participle (VpII)

CHÚ Ý:

– S = I/ We/ You/ They + have

– S = He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has gone out for 2 days. (Cô ấy ra ngoài 2 ngày rồi.)

– They have worked for this company for  10 years. (Họ làm việc cho công ty này 10 năm rồi.)

S + haven’t/ hasn’t + VpII

CHÚ Ý:

– haven’t = have not

– hasn’t = has not

Ví dụ:

– John hasn’t finished his report yet (John chưa làm xong bản báo cáo của mình)

– I haven’t visited Hanoi for 2 years (Tôi đã không đến Hà Nội 2 năm rồi)

Have/ Has + S + VpII ?

CHÚ Ý:

Yes, I/ we/ you/ they + have. -Yes, he/ she/ it + has.

Ví dụ:

-Have you seen Jane recently? (Gần đây bạn có gặp Jane không?)

Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has he seen that film?

Yes, he has./ No, he hasn’t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dấu hiện nhận biết thì hiện tại hoàn thành

just, recently, lately: gần đây, vừa mới

already: rồi

before: trước đây

ever: đã từng

never: chưa từng, không bao giờ

for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)

since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)

so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

Cùng nhau luyện tập một số câu về thì hiện tại hoàn thành nhé .

5. Bài tập

 Chọn dạng đúng của động từ

 • I (receive)………………. just a letter from my father.
 • I (watch)……. “Iron Man” serveral times.
 • This is the first time he (drive)……….. a car.
 • It is the most boning book that I ever (read)………..
 • It’s the second time he (lose)…….his passport.
 • John (live)……… in that house for 20 years.
 • He (arrive)………..recently from New York.
 • ………You ever (eat)………….. Sushi?
 • She (not/come)…………… here for a long time.
 • I (work…………..) here for three years.
 • ………… You ever …………..(be) to New York?
 • You (not/do) ………….yor project yet, I suppose.
 • I just (see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.
 • I ………..just (decide)……… to start working next week.
 • He (be)…………. at his computer for seven hours.
 • She (not/have) ……………any fun a long time.
 • My father (not/ play)……….. any sport since last year.
 • I’d better have a shower. I (not/have)………. one since Thursday.
 • I don’t live with my family now and we (not/see)…………. each other for five years.
 • How long…….. (you/know)………. each other?
 • ……….(You/ take)………… many photographs?
 • (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?
 • He (live) ………….here all his life..
 • Is this the second time he (lose)……………. his job?
 • How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

6. Bài tập

Chọn dạng đúng của động từ

 • I  have just received a letter from my father.
 • have watched “Iron Man” serveral times.
 • This is the first time he has drived a car.
 • It is the most boning book that I have ever read
 • It’s the second time he has lost his passport.
 • John has lived  in that house for 20 years.
 • He has recently arrived from New York.
 • Have you ever eatten Sushi?
 • She hasn’t come  here for a long time.
 • have worked here for three years.
 • Have you ever been to New York?
 • You haven’t done your project yet, I suppose.
 • have just seen Andrew and he says he has already done about half of the plan.
 • have just decided to start working next week.
 • He has been at his computer for seven hours.
 • She hasn’t had any fun a long time.
 • My father hasn’t played any sport since last year.
 • I’d better have a shower. I haven’t had one since Thursday.
 • I don’t live with my family now and we haven’t seen each other for five years.
 • How long have you known  each other?
 • Have you taken many photographs?
 • Has she eatten at the Royal Hotel yet?
 • He has lived here all his life..
 • Is this the second time he has los this job?
 • How many bottles has the milkman left? He has left six.

Thì hiện tại hoàn thành có làm khó dễ các bạn không? Comment những ai được 10 điểm bài tập nào, nếu cảm thấy làm chưa đúng, hãy comment lỗi mà các bạn sai để cùng nhau học lại nhé. 

Hy vọng qua các bài viết, các bạn đã có được cho mình những kinh nghiệm cho mình trong việc học tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để kĩ năng trở nên thành thục hơn nhé. Chúc các bạn may mắn

 

Bạn có thấy bài viết [Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 65 - Tất tần tật về thì hiện tại hoàn thành giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh không? Pasal hi vọng là có! Để tăng khả năng Speaking và Listening hơn nữa, bạn có thể theo dõi các bài viết trong danh mục Bài học tiếng Anh Giao tiếp
Muốn chinh phục được tiếng Anh thì bạn cần có một phương pháp học phù hợp và môi trường giúp bạn có thể luyện tập hàng ngày. Pasal dành tặng cho bạn 3 buổi học trải nghiệm 2 phương pháp độc quyền Effortless English và Pronunciation Workshop, bạn chỉ cần ấn vào banner phía dưới và điền thông tin để Pasal tư vấn cho bạn nhé!!!

Bình luận bài viết