Đăng ký học tại Pasal

Đăng ký học tại Pasal

Cơ sở 1: 206, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội: (tel: 024.3624.8686)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PSN_BM_22_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
19/07/2021
PBN_BM_34_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
20/07/2021
PBN_BM_34_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
20/07/2021
PBN_BM_39_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
20/07/2021
PBN_BM_39_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
20/07/2021
PSN_BM_28_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
21/07/2021
PSN_BM_32_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
22/07/2021
PBN_BM_35_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
22/07/2021
PBN_BM_35_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
22/07/2021
EEN_BM_04_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
23/07/2021
PSN_BM_24_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
23/07/2021
PBN_BM_36_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
26/07/2021
PBN_BM_36_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
26/07/2021
PSN_BM_29_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
26/07/2021
PBN_BM_37_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
PBN_BM_37_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
PSN_BM_33_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
Cơ sở 2: 33 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội: (tel: 024.3624.9988)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_CG_29_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
02/07/2021
PBN_CG_29_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
02/07/2021
PBN_CG_27_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
06/07/2021
PBN_CG_24_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
08/07/2021
PBN_CG_30_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
08/07/2021
PSN_CG_18_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
15/07/2021
PBN_CG_30_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
19/07/2021
PBN_CG_31_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
23/07/2021
PBN_CG_31_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
27/07/2021
PBN_CG_32_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
29/07/2021
PBN_CG_32_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
29/07/2021
PBN_CG_29_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
23/07/2021
PBN_CG_29_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
23/07/2021
PBN_CG_27_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
20/07/2021
PBN_CG_27_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
20/07/2021
PBN_CG_24_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
22/07/2021
PBN_CG_24_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
22/07/2021
PSN_CG_18_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
22/07/2021
PBN_CG_30_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
29/07/2021
PBN_CG_30_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
29/07/2021
PSN_CG_19_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
23/07/2021
PBN_CG_31_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
PBN_CG_31_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
Cơ sở 3: Số 2, ngõ 54, Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội: (tel: 0243.990.3669)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_HĐ_16_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
16/07/2021
PBN_HĐ_17_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
29/07/2021
PBN_HĐ_18_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
30/07/2021
PBN_HĐ_20_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-7
18h45-21h00
31/07/2021
PBN_HĐ_16_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
16/07/2021
PBN_HĐ_17_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
26/07/2021
PBN_HĐ_12_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
06/07/2021
PBN_HĐ_12_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
06/07/2021
PBN_HĐ_16_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
27/07/2021
PBN_HĐ_16_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
27/07/2021
PBN_HĐ_17_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
29/07/2021
PBN_HĐ_17_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
29/07/2021
PBN_HĐ_18_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
PBN_HĐ_18_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
PBN_HĐ_19_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
05/07/2021
PBN_HĐ_19_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
05/07/2021
PBN_HĐ_20_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-7
18h45-21h00
31/07/2021
PBN_HĐ_20_PW Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
31/07/2021
PBN_HĐ_21_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
PBN_HĐ_21_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
Cơ sở 4: Tầng 2, Số 146 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội: (tel: 024.3200.8006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_DD_30_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
19/07/2021
PSN_DD_32_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
05/07/2021
PSN_DD_33_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
16/07/2021
PBN_DD_28_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
16/07/2021
PBN_DD_28_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
16/07/2021
PSN_DD_32_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
08/07/2021
PBN_DD_29_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
08/07/2021
PBN_DD_29_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
08/07/2021
PSN_DD_33_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
02/07/2021
PBN_DD_33_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
23/07/2021
PBN_DD_33_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
23/07/2021
PBN_DD_30_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
26/07/2021
PBN_DD_30_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
26/07/2021
PBN_DD_32_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
PBN_DD_32_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
30/07/2021
Cơ sở 5: 69/1, Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM: (tel: 0918064339)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BT_45_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 5-7
18h45-21h00
22/04/2021
PBN_BT_43_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-4
18h45-21h00
28/04/2021
PS_BT_12_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-6
18h45-21h00
24/04/2021
Cơ sở Franchise Q10: Tầng G, 781-C1 Lê Hồng Phong Nối dài, P.12. Quận 10, TP.HCM: (tel: 0918064339)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_Q10_44_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-5
18h45-21h00
14/05/2021
PBN_Q10_43_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-5
18h45-21h00
30/04/2021
ESN_Q10_19_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 5-7
18h45-21h00
15/04/2021
455 Nguyễn Văn Công (số cũ: 120/913 Nguyễn Kiệm), Phường 3, Quận Gò vấp: (tel: 0918064339)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_GV_26_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-5
18h45-21h00
11/05/2021
PS_GV_15_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-6
18h45-21h00
14/05/2021
PBN_Q7_07_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-5
18h45-21h00
27/04/2021
Cơ sở Franchise Q7: Số 104 đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7: (tel: 028.2240.6006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_Q7_07_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-5
27/04/2021
PBN_Q7_28_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-5
18h45-21h00
20/04/2021
PBN_Q7_27_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-6
18h45-21h00
21/04/2021
Học Thử Tiếng Anh Online 1VS1 Miễn Phí: (tel: )
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
GO_VP201 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 2-6
21h00 - 22h00
05/07/2021
GO_TC21 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 4-7
20h00 - 21h00
03/07/2021
GO_VP199 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 2-6
T2: 20h30 - 21h30, T6: 21h30-22h30
05/07/2021
GO_VP210 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 5-CN
20h30 - 21h30
01/07/2021
GO_VP213 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 2-5
17h45 - 18h45
05/07/2021
GO_VP214 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 4-CN
19h-20h
07/07/2021
GO_VP54 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: CN
13h - 15h
04/07/2021
PO_TC25 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 3-6
21h30-22h30
06/07/2021
PO_TC26 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 4-6
20h15 - 21h15
07/07/2021
GO_VP92 COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 4-6
8h00-9h00
14/07/2021