Đăng ký học tại Pasal

Đăng ký học tại Pasal

Cơ sở 1: 206, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội: (tel: 024.3624.8686)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BM_44_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
16/03/2020
PBN_BM_44_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
16/03/2020
PBN_BM_45_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
17/03/2020
PBN_BM_45_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-20h45
17/03/2020
ESN_BM_03_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
16/03/2020
PBD_BM_01_PW Phát âm Pronunciation Workshop
S: 3-6
8h30-10h45
20/03/2020
PBD_BM_01_PW Combo Protalk
S: 3-6
8h30-10h45
20/03/2020
PBN_BM_01_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
20/03/2020
PBN_BM_01_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
20/03/2020
PBN_BM_02_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
16/03/2020
PBN_BM_02_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
16/03/2020
PBN_BM_03_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
20/03/2020
PBN_BM_03_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
20/03/2020
PBN_BM_04_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
17/03/2020
PBN_BM_04_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
17/03/2020
ESN_BM_05_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
18/03/2020
ESN_BM_06_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
16/03/2020
PO_TC1_Pronunciation_Workshop COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 2-5
18h30-19h30
09/04/2020
PO_TC2_Pronunciation_Workshop COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T2-T4
14h-15h
15/04/2020
PO_TC3_Pronunciation_Workshop COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 3-6
18h30-19h30
10/04/2020
PO_TC4_Pronunciation_Workshop COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 4-6
18h30-19h30
15/04/2020
PO_TC5_Pronunciation_Workshop COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 7-CN
9h-10h
11/04/2020
EO_TC1_Effortless_English COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 2-5
18h30-19h30
16/04/2020
EO_TC2_Effortless_English COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 3-6
18h30-19h30
21/04/2020
EO_TC3_Effortless_English COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 4-6
18h30-19h30
22/04/2020
EO_TC4_Effortless_English COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 3-5
18h30-19h30
24/04/2020
EO_TC5_Effortless_English COMBO GIAO TIẾP ONLINE
T: 7-CN
9h-10h
18/04/2020
Cơ sở 2: 33 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội: (tel: 024.3624.9988)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_CG_38_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-20h45
09/03/2020
PBN_CG_38_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
09/03/2020
PBD_CG_12_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
S: 3-6
8h30-10h45
24/03/2020
PBD_CG_12_EE Combo Protalk
S: 3-6
8h30-10h45
24/03/2020
PBN_CG_41_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_CG_41_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_CG_36_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_CG_36_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_CG_38_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
30/03/2020
PBN_CG_38_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
30/03/2020
PBN_CG_01_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
23/03/2020
PBN_CG_01_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
23/03/2020
PBN_CG_02_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_CG_02_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_CG_03_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
23/03/2020
PBN_CG_03_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
23/03/2020
PSN_CG_03_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T4 - C7
18h45-21h00 , 14h15 - 16h30
25/03/2020
PSN_CG_04_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T4 - C7
18h45-21h00 , 14h15 - 16h30
28/03/2020
Cơ sở 3: 187 Nguyễn Văn Trỗi, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội: (tel: 024.3201.1006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_HĐ_03_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_HĐ_03_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
Cơ sở 4: Tầng 2, Số 146 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội: (tel: 024.3200.8006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_DD_40_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
09/03/2020
PBN_DD_40_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
09/03/2020
PBN_DD_34_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 4-7
18h45-21h00
28/03/2020
PBN_DD_34_EE Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
28/03/2020
PBN_DD_37_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_DD_37_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
24/03/2020
PBN_DD_38_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
23/03/2020
PBN_DD_38_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
23/03/2020
PSN_DD_06_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
11/03/2020
PSN_DD_07_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
11/03/2020
PBN_DD_01_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
10/03/2020
PBN_DD_01_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
10/03/2020
PSN_DD_11_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
09/03/2020
PBN_DD_02_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
09/03/2020
PBN_DD_02_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
09/03/2020
PSN_DD_09_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
17/03/2020
PSN_DD_08_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
08/04/2020
PBN_DD_03_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-7
18h45-21h00
18/04/2020
PBN_DD_03_PW Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
18/04/2020
Cơ sở 5: 29/5, đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM: (tel: 028.3512.3966)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BT_35_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-4
18h45-21h00
06/04/2020
PBN_BT_35_PW Combo Protalk
T: 2-4
18h45-21h00
06/04/2020
PBN_BT_37 PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-5
18h45-21h00
09/04/2020
PBN_BT_37 PW Combo Protalk
T: 3-5
18h45-21h00
09/04/2020
PBN_BT_33_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-6
18h45-21h00
16/03/2020
PBN_BT_33_EE Combo Protalk
T: 2-6
18h45-21h00
16/03/2020
PSN_BT_05_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-5
18h45-21h00
17/03/2020
PBN_BT_38_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-6
18h45-21h00
22/04/2020
PBN_BT_38_PW Combo Protalk
T: 4-6
18h45-21h00
22/04/2020
Cơ sở Franchise Q10: Tầng G, 781-C1 Lê Hồng Phong Nối dài, P.12. Quận 10, TP.HCM: (tel: 028 2253 8085)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Cơ sở Franchise Q.GV: 455 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò vấp: (tel: 028 3636 3137)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Cơ sở Franchise Q7: Số 104 đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7: (tel: 028.2240.6006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký