Đăng ký học tại Pasal

Đăng ký học tại Pasal

Cơ sở 1: 206, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội: (tel: 024.3624.8686)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BM_03_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
26/06/2020
PSN_BM_10_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
24/06/2020
PBN_BM_01_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
23/06/2020
PBN_BM_02_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
29/06/2020
PBN_BM_04_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
10/07/2020
PBN_BM_05_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
16/07/2020
PBN_BM_06_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 4-7
18h45-21h00
22/07/2020
PBN_BM_03_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
26/06/2020
PBN_BM_01_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
23/06/2020
PBN_BM_02_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
29/06/2020
PBN_BM_04_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
10/07/2020
PBN_BM_05_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
16/07/2020
PBN_BM_06_EE Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
22/07/2020
PBN_BM_07_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
06/08/2020
PBN_BM_08_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
21/08/2020
PBN_BM_09_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
24/08/2020
PBN_BM_01_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
10/08/2020
PBN_BM_03_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
21/08/2020
PSN_BM_12_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
21/08/2020
PSN_BM_13_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
22/08/2020
PSN_BM_11_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
17/07/2020
PBN_BM_07_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
06/08/2020
PBN_BM_08_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
21/08/2020
PBN_BM_09_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
24/08/2020
PBN_BM_01_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
10/08/2020
PBN_BM_03_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
21/08/2020
PSN_BM_12_PS Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
21/08/2020
PSN_BM_13_PS Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
22/08/2020
Cơ sở 2: 33 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội: (tel: 024.3624.9988)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_CG_06_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
29/06/2020
PSN_CG_05_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T4 - C7
18h45-21h00
20/06/2020
PBN_CG_05_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
11/06/2020
PBN_CG_01_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
23/06/2020
PBN_CG_02_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
09/07/2020
PBN_CG_03_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
10/07/2020
PBN_CG_04_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
10/07/2020
PBN_CG_06_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
29/06/2020
PBN_CG_05_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
11/06/2020
PBN_CG_01_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
23/06/2020
PBN_CG_02_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
09/07/2020
PBN_CG_03_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
10/07/2020
PBN_CG_04_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
10/07/2020
PSN_CG_06_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T4 - C7
18h45-21h00
25/07/2020
PBN_CG_07_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
28/07/2020
PBN_CG_08_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
17/08/2020
PBN_CG_09_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
21/08/2020
PBN_CG_05_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
13/08/2020
PSN_CG_07_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T4 - C7
18h45-21h00
26/08/2020
PBN_CG_08_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
17/08/2020
PBN_CG_09_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
21/08/2020
PBN_CG_05_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
13/08/2020
PSN_CG_07_PS Combo Protalk
T4 - C7
18h45-21h00
26/08/2020
Cơ sở 3: 187 Nguyễn Văn Trỗi, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội: (tel: 0243.990.3669)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_HĐ_04_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-7
18h45-21h00
10/08/2020
PBN_HĐ_05_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
13/07/2020
PBN_HĐ_06_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
31/07/2020
PBN_HĐ_01_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
22/06/2020
PBN_HĐ_02_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
14/07/2020
PBN_HĐ_03_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
09/07/2020
PBN_HĐ_04_PW Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
08/07/2020
PBN_HĐ_05_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
13/07/2020
PBN_HĐ_06_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
31/07/2020
PBN_HĐ_01_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
22/06/2020
PBN_HĐ_02_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
14/07/2020
PBN_HĐ_03_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
09/07/2020
PSN_HĐ_12_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
27/08/2020
PSN_HĐ_13_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
01/09/2020
PBN_HĐ_05_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
07/09/2020
PBN_HĐ_06_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
22/09/2020
PBN_HĐ_04_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
10/08/2020
PSN_HĐ_12_PS Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
27/08/2020
Cơ sở 4: Tầng 2, Số 146 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội: (tel: 024.3200.8006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PSN_DD_08_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
06/06/2020
PSN_DD_14_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
18/06/2020
PSN_DD_10_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
20/06/2020
PBN_DD_01_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
22/06/2020
PSN_DD_12_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
30/06/2020
PSN_DD_13_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
01/07/2020
PBN_DD_02_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
14/07/2020
PBN_DD_03_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
09/07/2020
PBN_DD_05_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
23/07/2020
PBN_DD_04_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
24/07/2020
PBN_DD_05_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
10/08/2020
PBN_DD_05_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
23/07/2020
PBN_DD_01_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
22/06/2020
PBN_DD_02_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
14/07/2020
PBN_DD_03_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
09/07/2020
PBN_DD_04_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
24/07/2020
PBN_DD_05_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
10/08/2020
PSN_DD_15_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T4 - 7
18h45-21h00
11/07/2020
PBN_DD_06_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
28/07/2020
PBN_DD_04_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
24/07/2020
PBN_DD_05_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
10/08/2020
PBN_DD_07_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
20/08/2020
PSN_DD_16_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
12/08/2020
PBN_DD_05_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
10/08/2020
PBN_DD_07_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
20/08/2020
PSN_DD_16_PS Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
12/08/2020
Cơ sở 5: 29/5, đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM: (tel: 028.3512.3966)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BT_38_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-6
18h45-21h00
26/06/2020
PBN_BT_39_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-5
18h45-21h00
16/07/2020
PSN_BT_07_PS Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-6
18h45-21h00
10/07/2020
PSN_BT_08_PS Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-5
18h45-21h00
09/07/2020
PBN_BT_38_PW Combo Protalk
T: 4-6
18h45-21h00
26/06/2020
PBN_BT_39_PW Combo Protalk
T: 3-5
18h45-21h00
16/07/2020
PSN_BT_07_PS Combo Protalk
T: 2-6
18h45-21h00
10/07/2020
PSN_BT_08_PS Combo Protalk
T: 3-5
18h45-21h00
09/07/2020
PBN_BT_39_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-5
18h45-21h00
18/08/2020
PSN_BT_07_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-6
18h45-21h00
10/07/2020
PBN_BT_40_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-6
18h45-21h00
28/08/2020
PBN_BT_40_PW Combo Protalk
T: 4-6
18h45-21h00
28/08/2020
PBN_BT_39_PW Combo Protalk
T: 3-5
18h45-21h00
18/08/2020
Cơ sở Franchise Q10: Tầng G, 781-C1 Lê Hồng Phong Nối dài, P.12. Quận 10, TP.HCM: (tel: 028 2253 8085)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
455 Nguyễn Văn Công (số cũ: 120/913 Nguyễn Kiệm), Phường 3, Quận Gò vấp: (tel: 028 3636 3137)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Cơ sở Franchise Q7: Số 104 đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7: (tel: 028.2240.6006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Học Thử Tiếng Anh Online 1VS1 Miễn Phí: (tel: )
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký