Đăng ký học tại Pasal

Đăng ký học tại Pasal

Cơ sở 1: 206, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội: (tel: 024.3624.8686)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BM_08_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
11/09/2020
PBN_BM_09_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
14/09/2020
PBN_BM_10_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
25/09/2020
PSN_BM_14_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-5
18h45-21h00
28/09/2020
PBN_BM_07_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
01/10/2020
PBN_BM_08_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
06/11/2020
PBN_BM_09_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
09/11/2020
PBN_BM_10_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
20/11/2020
PBN_BM_07_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
01/10/2020
PBN_BM_08_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
06/11/2020
PBN_BM_09_EE Combo Protalk
T: 2-5
09/11/2020
PBN_BM_10_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
20/11/2020
PBN_BM_11_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
12/10/2020
PBN_BM_12_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
09/10/2020
PBN_BM_13_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-7
18h45-21h00
21/10/2020
PBN_BM_14_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
27/10/2020
PBN_BM_15_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
22/10/2020
PSN_BM_15_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
21/10/2020
PBD_BM_01_PW Phát âm Pronunciation Workshop
S:3-6
23/10/2020
PBN_BM_16_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
20/10/2020
Cơ sở 2: 33 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội: (tel: 024.3624.9988)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_CG_08_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
07/09/2020
PBN_CG_09_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
22/09/2020
PBN_CG_10_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
21/09/2020
PBN_CG_11_PW Phát âm Pronunciation Workshop
C: 3-6
29/09/2020
PBN_CG_12_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
16/10/2020
PSN_CG_08_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
08/09/2020
PSN_CG_09_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T4 - C7
30/09/2020
PBN_CG_06_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
17/09/2020
PBN_CG_11_PW Combo Protalk
C: 3-6
14h30 đến 16h45
29/09/2020
PSN_CG_09_PS Combo Protalk
T4 - C7
18h45-21h00 - 14h30 đến 16h45
30/09/2020
PBN_CG_12_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
22/10/2020
PBD_CG_01_PW Phát âm Pronunciation Workshop
C: 3-6
14h30 đến 16h45
20/10/2020
PBN_CG_07_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
20/10/2020
PBN_CG_13_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
23/10/2020
PBN_HVTC_14_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
29/10/2020
PBN_HVTC_15_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
30/10/2020
PBN_CG_08_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
02/11/2020
PBN_HVTC_16_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
09/11/2020
PBD_CG_01_PW Combo Protalk
C: 3-6
14h30 đến 16h45
20/10/2020
PBN_CG_13_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
23/10/2020
Cơ sở 3: 187 Nguyễn Văn Trỗi, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội: (tel: 0243.990.3669)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_HĐ_04_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
28/09/2020
PSN_HĐ_13_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 3-6
18h45-21h00
01/09/2020
PBN_HĐ_05_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
07/09/2020
PBN_HĐ_06_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
22/09/2020
PBN_HĐ_07_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-7
18h45-21h00
23/09/2020
PBN_HĐ_08_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
06/10/2020
PBN_HĐ_09_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
15/10/2020
PBN_HĐ_07_PW Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
03/10/2020
PBN_HĐ_06_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
09/10/2020
PBN_HĐ_08_PW Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
20/10/2020
PBN_HĐ_09_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
15/10/2020
Cơ sở 4: Tầng 2, Số 146 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội: (tel: 024.3200.8006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_DD_05_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
17/09/2020
PBN_DD_07_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
14/09/2020
PSN_DD_17_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 4-7
18h45-21h00
12/09/2020
PBN_DD_06_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
16/10/2020
PBN_DD_08_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-6
18h45-21h00
17/11/2020
PBN_DD_09_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 2-5
18h45-21h00
07/12/2020
PBN_DD_08_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
22/09/2020
PBN_DD_09_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
12/10/2020
PBN_DD_06_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
16/10/2020
PBN_DD_09_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
12/10/2020
PBN_DD_08_EE Combo Protalk
T: 3-6
18h45-21h00
17/11/2020
PBN_DD_09_EE Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
07/12/2020
PBN_DD_10_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
13/10/2020
PBN_DD_11_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
19/10/2020
PBN_DD_12_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-7
18h45-21h00
21/10/2020
PBN_DD_13_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 4-7
18h45-21h00
24/10/2020
PBD_DD_01_PW Phát âm Pronunciation Workshop
C: 2-5
14h30 đến 16h45
26/10/2020
PBD_DD_02_PW Phát âm Pronunciation Workshop
S: 3-6
27/10/2020
PBN_DD_14_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-6
18h45-21h00
30/10/2020
PBN_DD_15_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-5
18h45-21h00
29/10/2020
PBN_DD_11_PW Combo Protalk
T: 2-5
18h45-21h00
19/10/2020
PBN_DD_12_PW Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
21/10/2020
PBN_DD_13_PW Combo Protalk
T: 4-7
18h45-21h00
24/10/2020
Cơ sở 5: 107, đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM: (tel: 028.3512.3966)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BT_38_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 4-6
18h45-21h00
16/09/2020
PSN_BT_09_PS Bổ trợ Ielts Pro Speaking
T: 2-4
18h45-21h00
16/09/2020
PBN_BT_41_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 3-5
18h45-21h00
06/10/2020
PBN_BT_38_EE Combo Protalk
T: 4-6
18h45-21h00
16/09/2020
PSN_BT_09_PS Combo Protalk
T: 2-4
18h45-21h00
16/09/2020
PBN_BT_41_PW Combo Protalk
T: 3-5
18h45-21h00
06/10/2020
PBN_BT_39_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English
T: 3-5
18h45-21h00
29/10/2020
PBN_BT_42_PW Phát âm Pronunciation Workshop
T: 2-6
18h45-21h00
30/10/2020
Cơ sở Franchise Q10: Tầng G, 781-C1 Lê Hồng Phong Nối dài, P.12. Quận 10, TP.HCM: (tel: 028 2253 8085)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
455 Nguyễn Văn Công (số cũ: 120/913 Nguyễn Kiệm), Phường 3, Quận Gò vấp: (tel: 028 3636 3137)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Cơ sở Franchise Q7: Số 104 đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7: (tel: 028.2240.6006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Học Thử Tiếng Anh Online 1VS1 Miễn Phí: (tel: )
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký