CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Vân Thư - Đại học Thương Mại

Hằng - Giáo viên dạy toán

Ngọc Lan - Sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế Quốc dân

Hà - sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng

Thành Công - Sinh viên năm 2 HV Bưu chính Viễn thông

Hương - Sinh viên năm nhất ĐH Kinh tế quốc dân

Hằng - Giáo viên dạy toán

Hà - Sinh viên năm 1 ĐH Kinh tế Quốc dân

Giang - Sinh viên năm 1 ĐH Kinh tế Quốc Dân