GIẢNG VIÊN: TRẦN NGỌC GIA HÂN ( IELTS )

Họ tên: Trần Ngọc Gia Hân
Giới thiệu: IELTS Overall: 8.0

Thành tích:

- Thạc Sỹ Văn học Anh IELTS 8.0 Học bổng ldành cho luận văn Thạc Sỹ

Kinh nghiệm cụ thể:

- 2 năm giảng dạy IELTS và tiếng Anh giao tiếp Tham gia Pasal từ tháng 10/2022

Phương châm giảng dạy: No effort is the best effort