GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ QUỲNH ( TAGT )

Họ tên Nguyễn Thị Quỳnh

Ngoại hình Em là một người sống giản dị, ngoại hình được gọi là 'nhìn được'.

Sở thích: Thích yoga và luôn cố gắng học hỏi và làm việc.

Thành tích: Có kết quả học tập tốt trên trường. Đạt danh hiệu 'The best trainer in September, 2019'

Triết lý sống It always seems impossible until it's done