GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU ( TAGT )

Họ tên: Nguyễn Thị Hải Châu

Thành tích - kinh nghiệm:

- Cử nhân xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh - Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

- Chứng chỉ VSTEP C1 level theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

- Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp

Phương châm giảng dạy:

- Một người GV tốt cần có đủ năng lực và tâm huyết với công việc giảng dạy

- HV cần một người thầy hiểu vấn đề của họ, giúp họ yêu việc học, hơn là một người thầy giỏi nhưng không lắng nghe, không quan tâm họ