Cấu trúc suggest là gì? Suggest to V hay Ving? Cách dùng chi tiết

Cấu trúc suggest là gì? Suggest to V hay Ving? Cách dùng chi tiết

04/06/2024

Nội dung chính

mục lục

  "Suggest" là một động từ rất phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn chưa nắm rõ được cách dùng của cấu trúc "suggest". Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Pasal tìm hiểu cấu trúc "suggest là gì", sau "suggest" là to V hay Ving nhé!

  Cấu trúc suggest là gì?

  "Suggest" là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là “gợi ý, đề xuất, đề nghị”. Cấu trúc suggest được sử dụng để đề xuất một việc gì đó cho ai đó, có thể là một lời khuyên hoặc một gợi ý gián tiếp. Các bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc suggest để thể hiện quan điểm cá nhân của mình.

  Cấu trúc suggest là gì?

  Cấu trúc suggest là gì?

  Ví dụ: 

  • I suggested an Italian restaurant near the station for the party. (I suggested an Italian restaurant near the station for the party.)

  • Hung suggested that we hire a car to explore the city. (Hùng đề nghị chúng tôi thuê một chiếc ô tô để khám phá thành phố.)  

  Suggest to V hay Ving - Cách dùng chi tiết

  Dưới đây là 4 cấu trúc Suggest thường gặp trong tiếng Anh:

  Cách dùng của cấu trúc Suggest

  Cách dùng của cấu trúc Suggest

  2.1. Cấu trúc Suggest Ving

  Cấu trúc "suggest + V-ing" được dùng để đề xuất một hành động mà không chỉ rõ ai sẽ thực hiện hành động đó.

  Ví dụ: 

  • My sister suggested going to the cinema with his team. (Chị tôi đề nghị đi xem phim với nhóm của anh ấy.)

  • Her brother suggested playing badminton with us. (Anh trai cô ấy đề nghị chơi cầu lông với chúng tôi.)

  2.2. Cấu trúc Suggest + Noun/ Noun phrase 

  Trong trường hợp này, danh từ hoặc cụm danh từ sẽ đóng vai trò làm tân ngữ đứng sau động từ "suggest".

  Ví dụ:

  • He suggested bread and eggs for breakfast. (Anh ấy gợi ý bánh mì và trứng cho bữa sáng.)

  • She suggested a Japanese near our school for dinner. (Cô ấy gợi ý một người Nhật ở gần trường chúng tôi để ăn tối.)

  2.3. Cấu trúc Suggest + that clause (mệnh đề “that")

  Mệnh đề "that" theo sau "suggest" được dùng để đưa ra ý kiến hoặc đề xuất. Trong các tình huống không trang trọng, bạn có thể bỏ "that".

  Lưu ý: Khi sử dụng cấu trúc suggest, động từ theo sau mệnh đề "that" phải ở dạng nguyên mẫu không "to".

  Ví dụ: 

  • I suggest (that) we wait a while before we make any firm decisions. (Tôi đề nghị (rằng) chúng ta nên đợi một thời gian trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chắc chắn nào.)

  • Liz suggested (that) I try the shop on Mill Road. (Liz gợi ý (rằng) tôi nên thử cửa hàng trên đường Mill. )

  Cách dùng của cấu trúc Suggest

  Cách dùng của cấu trúc Suggest

  2.4. Cấu trúc Suggest + Wh-question word (Suggest + từ để hỏi)

  Bạn có thể sử dụng các từ hỏi như “where, when, what, who, how” sau động từ suggest để gợi ý làm điều gì, với ai, khi nào, ở đâu, như thế nào,...

  Ví dụ:

  • Could you suggest where we can eat dinner? (Bạn có thể gợi ý nơi chúng ta có thể ăn tối được không?)

  • Could you suggest when we should travel to Hoi An? (Bạn có thể gợi ý khi nào chúng ta nên đi du lịch Hội An?)

  2.5. Cấu trúc Suggest trong câu gián tiếp

  Cấu trúc suggest trong câu gián tiếp được sử dùng để khuyến khích hoặc đề xuất cho ai đó hành động nào đó.

  Công thức: S + suggest + Ving = S + suggest + (that) + S + V1 + somebody + to V1

  Ví dụ:

  Anna said: “Why don’t we go to the beach next week?” (Anna nói: “Tại sao chúng ta không đi biển vào tuần tới nhỉ?”).

  → Anna suggested going to the beach next week.  = Anna suggested that they go to the beach next week. (An gợi ý rằng họ sẽ đi biển vào tuần tới.)

  Viết lại câu với cấu trúc suggest:

  Shall we/ Let’s/ Why don’t we + V1 = S + suggested + V-ing

  Ví dụ: Let’s go swimming this afternoon. (Hãy đi bơi vào chiều nay)

  => I suggested going swimming this afternoon. (Tôi đề nghị nên đi bơi vào chiều nay).

  Tham khảo thêm:

  Recommend là gì? Cấu trúc, cách dùng và bài tập vận dụng

  Denied to V hay Ving? Cách dùng chi tiết của cấu trúc denied

  Bài tập vận dụng

  Bài tập 1: Sử dụng cấu trúc suggest để viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 

  1. John has got a headache.

  → I suggest __________________________.

  2. Binh is leaving her car outside the market. (lock/carefully)

  → I suggest ___________________________.

  3. Why don’t you watch more Chinese films, An? (should)

  → The teacher suggests __________________.

  4. They ate more fruits and vegetables.

  → I suggest __________________________.

  5. Why don’t you ask her yourself?

  → I suggest _________________________.

  Bài tập 2: Chia động từ với cấu trúc suggest. 

  1. My teacher suggests that I (read) _______ many books.

  2. I suggest that he (play) ______ basketball after school.

  3. Her boss suggested (to be) ______ on time.

  4. My mom suggests we (get) ________ married as soon as possible.

  5. I suggested that they (invite) ______their friend to the birthday party.

  Đáp án:

  Bài tập 1:

  1. I suggest John should get a headache.

  2. I suggest Binh lock her car outside the market carefully.

  3. The teacher suggests An should watch more Chinese films.

  4. I suggest they should eat more fruits and vegetables.

  5. I suggest you should ask her yourself.

  Bài tập 2:

  1. Should read/read. 

  2. Should play/play. 

  3. Being. 

  4. Should get/get. 

  5. Should invite/invite.

  Lời kết:

  Bài viết trên đây đã trình bày rất chi tiết và rõ ràng về cấu trúc "suggest là gì" và các cách dùng chi tiết của cấu trúc này. Pasal mong rằng những kiến thức và thông tin trong bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tiếng Anh cũng như chinh phục IELTS của mình.

  Bên cạnh đó, nếu cậu đang bắt đầu với IELTS nhưng chưa biết năng lực của mình đang ở đâu thì hãy nhanh tay đăng ký làm bài test miễn phí tại Pasal ngay nhé:

  Web test IELTS Pasal

  Tác giả: Hồng Nhật
  Giới thiệu về tác giả: Hồng Nhật
  ảnh tác giả

  Mình là Hồng Nhật, giảng viên tiếng Anh giao tiếp tại Pasal. Với hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy, mong rằng những kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể hữu ích cho các bạn trên con đường học tập và phát triển bản thân.

  Bình luận bài viết