Tổng hợp câu trả lời mẫu IELTS Speaking Holiday part 1,2,3 đầy đủ nhất

Tổng hợp câu trả lời mẫu IELTS Speaking Holiday part 1,2,3 đầy đủ nhất

03/10/2023

Nội dung chính

mục lục

  Một trong những chủ đề quen thuộc nhất đối với các bạn thí sinh học IELTS Speaking chính là Holiday. Chủ đề IELTS Speaking Holiday đòi hỏi thí sinh phải trang bị cho mình nhiều từ vựng đắt giá. Cùng Pasal khám phá ngay nhé!

  Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking Holiday

  Từ vựng IELTS Speaking Holiday

  Từ vựng IELTS Speaking Holiday

  • Experiencing Local Culture: trải nghiệm văn hóa địa phương

  • Leisure Activities: hoạt động thư giãn, giải trí

  • Tourist Hotspots: điểm đến du lịch được chú ý

  • Unwind and Relax: thả lỏng và thư giãn

  • Travel Itinerary: hành trang du lịch

  • Scenic Beauty: cảnh đẹp

  • Adventure Seekers: người ưa thích phiêu lưu

  • Cultural Immersion: hòa nhập văn hóa

  • Travel Budget: chi phí du lịch

  • An avid traveller: người đam mê du lịch

  • Travel Companion: bạn đồng hành khi đi du lịch

  • Travel Restrictions: hạn chế đi lại

  • Jet Lag: tình trạng say máy bay, cơ thể bị lệch múi giờ dẫn đến rối loạn đồng hồ sinh học

  • Travel Souvenirs: quà lưu niệm du lịch

  • Local Traditions: truyền thống của địa phương

  • Bucket List Destination: những địa điểm du lịch mong muốn được ghé thăm

  • To blow off some steam: nghỉ xả hơi

  • Must-visit sites: những địa điểm phải đến

  • Travel Essentials: những vật dụng cần thiết khi đi du lịch

  • Relaxing Getaway: nơi nghỉ ngơi, thư giãn

  • Travel Insurance Coverage: bảo hiểm du lịch

  • To recharge the batteries: nạp năng lượng

  • Off the Beaten Path: một nơi đồng không mông quạnh

  • Time Off Work: thời gian nghỉ ngơi, không làm việc

  • To set foot in: đặt chân đến

  • Backpacker: người du lịch chỉ mang theo balo

  • Solo traveler: người du lịch một mình

  • Tourist traps: điểm đến/hoạt động bẫy khách du lịch, khi thực tế các dịch vụ đó không được như thông tin trên mạng

  • Hordes of tourists: hàng loạt du khách

  Tham khảo thêm các chủ đề từ vựng IELTS Speaking khác: 

  Các cấu trúc thường dùng trong IELTS Speaking chủ đề Holiday

  Khi bạn nói về chủ đề "holiday" trong phần thi IELTS Speaking, có một số cấu trúc thường dùng mà bạn có thể áp dụng:

  Các cấu trúc IELTS Speaking chủ đề Holiday

  Các cấu trúc IELTS Speaking chủ đề Holiday

  Cấu trúc 1: Describe a Past Holiday

  1. Introduction: Giới thiệu sơ qua về kì nghỉ mà bạn muốn kể về

  - "I'd like to talk about a holiday I took..."

  2. Destination and Duration: Đưa ra những chi tiết về kì nghỉ - địa điểm và số ngày

  - "I traveled to [destination] for [number of days/weeks]."

  3. Activities: Các hoạt động bạn đã có cơ hội trải nghiệm trong kì nghỉ

  - "During my holiday, I had the opportunity to [activity 1], [activity 2], and [activity 3]."

  4. Highlight a Memorable Moment: Kể lại một kỉ niệm/khoảnh khắc đáng nhớ trong kì nghỉ đó

  - "One of the most memorable moments was when..."

  5. Feelings and Impressions: Cảm xúc và cảm nghĩ của bạn về kì nghỉ

  - "I was really impressed by the [aspect of the destination], and it made me feel..."

  6. Conclusion: Tổng kết

  - "Overall, it was an amazing holiday, and I would love to go back someday."

  Cấu trúc 2: Future Holiday Plans

  1. Introduction: Giới thiệu sơ qua về kì nghỉ của bạn trong tương lai

  - "I'm looking forward to a holiday I'm planning..."

  2. Destination and Purpose: Đưa ra địa điểm đến và mục đích của chuyến đi

  - "I'm planning to go to [destination] for [purpose of the trip]."

  3. Activities and Expectations: Những hoạt động bạn dự định thực hiện và kì vọng của bạn về chuyến đi

  - "During this holiday, I'm really looking forward to [activity 1], [activity 2], and [activity 3], and I expect it to be..."

  4. Why You Chose This Destination: Lý do bạn lựa chọn điểm đến này

  - "I chose [destination] because I've always been interested in [aspect of the destination], and I heard that..."

  5. Preparation: Nói về những điều bạn cần chuẩn bị cho chuyến đi này

  - "I've already started preparing by [preparation 1] and [preparation 2]."

  6. Anticipated Experience: Tưởng tượng, mong chờ của bạn về chuyến đi

  - "I'm really looking forward to the whole experience and hope to..."

  Cấu trúc 3: Dream Holiday

  1. Introduction: Giới thiệu kỳ nghỉ trong mơ của bạn

  - "One of my dream holidays would be to visit..."

  2. Destination Description: Miêu tả kỳ nghỉ này và giải thích tại sao đó lại là kỳ nghỉ mà bạn hằng mơ ước

  - "I've always been fascinated by [aspect of the destination], and I imagine it would be an incredible experience."

  3. Activities and Sights: Những hoạt động và cảnh sắc bạn mong muốn được trải nghiệm trong chuyến đi này

  - "While there, I would love to [activity 1], [activity 2], and visit [sight 1] and [sight 2]."

  4. Why It's Special: Lý do tại sao đây là chuyến đi bạn mơ ước

  - "This dream holiday is special because it combines my passion for [interest] with my desire to..."

  5. Hopes and Aspirations: Kỳ vọng của bạn về chuyến đi

  - "I hope to create lasting memories and gain a deeper appreciation for [aspect of the destination]."

  6. Conclusion: Tổng kết

  - "In conclusion, this dream holiday is something I've always wished for, and I hope to make it a reality someday."

  Sử dụng các cấu trúc này giúp bạn tự tin trong việc trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ trong phần thi IELTS Speaking và giới thiệu ý một cách có logic và mạch lạc.

  Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Holiday

  3.1. Câu hỏi thường gặp và câu trả lời mẫu Speaking part 1

  Dưới đây là một số câu hỏi thường xuất hiện về chủ đề IELTS Speaking Hojliday trong Part 1 và các câu trả lời mẫu:

  Câu hỏi thường gặp IELTS Speaking Holiday Part 1

  Câu hỏi thường gặp IELTS Speaking Holiday Part 1

  1/ Do you like holidays?

  Yes, I absolutely love holidays. They provide a much-needed break from the daily routine and allow me to relax and explore new places.

  2/ How often do you go on holiday?

  I try to go on holiday at least once a year. However, it depends on my work schedule and other commitments.

  3/ What do you usually do during your holidays?

  During my holidays, I like to explore new destinations, visit tourist attractions, try local cuisine, and spend quality time with family and friends.

  3/ What's your favorite type of holiday?

  My favorite type of holiday is a beach vacation. I enjoy the tranquility of the ocean, sunbathing, and swimming in the sea. It's a great way to unwind and recharge.

  4/ Do you prefer to spend your holidays with family or friends?

  It depends on the holiday. For family-oriented holidays like Christmas, I prefer to be with my family. However, for more adventurous trips, I enjoy traveling with friends.

  4/ What's the best holiday you've ever had?

  The best holiday I've ever had was a trip to Japan. I was fascinated by the culture, the stunning landscapes, and the delicious food. It was an unforgettable experience.

  5/ Do you like to take photographs during your holidays?

  Yes, I enjoy taking photographs during my holidays. They serve as great mementos and allow me to capture the beauty and memories of the places I visit.

  6/ Have you ever had a bad holiday experience?

  Fortunately, I haven't had any particularly bad holiday experiences. I've had some minor inconveniences like flight delays, but overall, my holidays have been enjoyable.

  Trong phần thi IELTS Speaking Part 1, hãy cố gắng trả lời các câu hỏi này một cách tự nhiên và sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đơn giản, dễ hiểu cho câu trả lời của bạn. Điều này có thể giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi này.

  Tham khảo thêm: 7 Mẹo ôn thi IELTS Speaking Part 1 cực đỉnh giúp bạn “vượt ải” thành công

  3.2. Câu hỏi thường gặp và câu trả lời mẫu Speaking part 2

  Phần 2 của kỳ thi IELTS Speaking yêu cầu bạn phải nói trong khoảng thời gian 1-2 phút về một chủ đề cụ thể. Dưới đây là một ví dụ đề IELTS Speaking Holiday và một câu trả lời mẫu:

  IELTS Speaking Holiday Part 2

  IELTS Speaking Holiday Part 2

  Cue Card: Describe a Memorable Holiday You Have Taken. You should say:

  • Where you went

  • Who you went with

  • What you did during the holiday

  • Why it was memorable

  Câu trả lời mẫu: 

  Well, the most memorable holiday I've ever taken was a trip to the beautiful island of Bali in Indonesia. I went there with my family, which included my parents and my younger sister.

  During our holiday, we had an incredible time exploring the diverse culture and natural beauty of Bali. We stayed in a lovely villa in Ubud, which was surrounded by lush green rice terraces. We visited several temples, including the iconic Uluwatu Temple, where we watched a traditional Kecak dance performance during a mesmerizing sunset.

  One of the highlights of our trip was our visit to the Tegallalang Rice Terraces, where we got to experience the local way of life and even tried our hand at rice farming. We also spent a few days at the stunning beaches in Seminyak and Kuta, where we enjoyed the warm, crystal-clear waters and watched surfers riding the waves.

  What made this holiday truly memorable was the perfect blend of cultural immersion and relaxation. Bali's rich traditions, vibrant ceremonies, and warm hospitality left a lasting impression on me. Additionally, the breathtaking landscapes and the chance to bond with my family in such a beautiful setting made it an unforgettable experience.

  I have so many cherished memories from that trip, from witnessing traditional Balinese ceremonies to savoring delicious local cuisine. It was a holiday filled with adventure, relaxation, and cultural enrichment, and I'll always hold it close to my heart.

  Tham khảo thêm: TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ SPEAKING IELTS PART 2 PHỔ BIẾN NHẤT 

  3.3. Câu hỏi thường gặp và câu trả lời mẫu Speaking part 3

  Phần 3 của kỳ thi IELTS Speaking đòi hỏi thí sinh phải trả lời các câu hỏi mở rộng, thảo luận và phân tích một chủ đề cụ thể. Dưới đây là một số câu hỏi phần 3 liên quan đến chủ đề IELTS Speaking Holiday, cùng với các ví dụ câu trả lời mẫu:

  IELTS Speaking Holiday Part 3

  IELTS Speaking Holiday Part 3

  1/ What are the benefits of taking holidays or vacations?

  Holidays offer numerous benefits. They provide a break from the daily grind, helping people relax and reduce stress. They also allow individuals to explore new places, cultures, and traditions, broadening their horizons. Additionally, holidays can strengthen personal relationships when spent with family or friends.

  2/ How have people's holiday preferences changed in recent years?

  In recent years, people have become more inclined towards experiential travel. They seek unique and authentic experiences rather than just ticking off tourist attractions. Sustainable and eco-friendly travel has also gained popularity as people become more environmentally conscious. Moreover, technology has transformed the way we plan and book holidays, making it easier to access information and make reservations.

  3/ Do you think holidays are becoming more important in today's society?

  Yes, holidays are becoming more important in today's society. With the increasing pace of life and work-related stress, people value the opportunity to disconnect and rejuvenate during holidays. Moreover, holidays contribute to personal growth, cultural understanding, and overall well-being, making them an essential aspect of modern life.

  4/ How can holidays benefit a person's personal and professional life?

  Holidays can benefit a person's personal and professional life in several ways. Personally, they offer relaxation, reduce burnout, and enhance mental and physical health. Professionally, holidays can boost creativity, productivity, and motivation. Taking time off work also helps prevent burnout, leading to better job performance upon return.

  5/ What challenges can people face when planning holidays?

  Planning holidays can present various challenges. Financial constraints may limit the choice of destinations and activities. Travel restrictions, such as visa requirements or health-related concerns, can also pose obstacles. Additionally, coordinating schedules with travel companions and finding suitable accommodations can be challenging.

  6/ How do holidays impact the tourism industry in different countries?

  Holidays have a significant impact on the tourism industry. They can boost the local economy, create jobs, and support various businesses, including hotels, restaurants, and tour operators. However, over-tourism can lead to environmental and cultural challenges in popular destinations. Therefore, sustainable tourism practices are increasingly emphasized to balance the benefits and drawbacks.

  Phần 3 của IELTS Speaking đòi hỏi bạn phải có khả năng phân tích và thảo luận về các chủ đề phức tạp. Hãy tự tin trong việc sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phong phú để phản ánh quan điểm và ý kiến của bạn một cách rõ ràng và logic.

  Tham khảo thêm ngay: 30 đề IELTS Speaking Mock Test kèm tips và sample từ thầy Simon Corcoran

  Lời kết:

  Bài viết trên đây đã đưa ra đầy đủ và chi tiết các thông tin liên quan đến chủ đề IELTS Speaking Holiday. Hy vọng các bạn đã tích lũy và học hỏi được thêm nhiều kiến thức hay! Ngoài ra, bếu bạn đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, hãy tham gia làm bài test trình độ ngay để xác định trình độ và lộ trình học phù hợp với mình nhé:

  Trang web test IELTS

  Tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  Giới thiệu về tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  ảnh tác giả

  Mình là Thu Hà (Hannah Nguyễn), hiện tại đang là Giảng viên đào tạo IELTS tại Pasal. Với kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Anh, từng là đại sứ sinh viên (Student Ambassador) và tốt nghiệp loại Giỏi của Trường Đại học Brighton (đứng thứ 19 trong top 100 trường đại học chất lượng cao tại Anh), 1 trong 80 sinh viên được nhận chứng nhận Breakthough Award từ the Laine Pub Company, mình hy vọng kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể mang lại giá trị hữu ích trên con đường học tập và phát triển của các bạn.

  Bình luận bài viết