30 đề IELTS Speaking Mock Test kèm tips và sample từ thầy Simon Corcoran

30 đề IELTS Speaking Mock Test kèm tips và sample từ thầy Simon Corcoran

21/09/2023

Nội dung chính

mục lục

  Luyện đề trước tại nhà là bước không thể thiếu trước khi bạn bước vào phòng thi IELTS. Trong bài viết này, hãy cùng Pasal khám phá 30 đề IELTS Speaking Mock Test và các tips trả lời speaking từ thầy Simon Corcoran nhé!

  Tổng hợp 30 đề IELTS Speaking Mock Test 

  Tổng hợp đề IELTS Speaking Mock Test

  Tổng hợp đề IELTS Speaking Mock Test

  Dưới đây là một số đề IELTS Speaking Mock Test với đầy đủ cả ba phần part 1, part 2 và part 3:

  IELTS Speaking Mock Test 1 - Chủ đề “Animals"

  Speaking Part 1:

  • Do you have a pet?

  • What types of animals do you think make the best pets?

  • Why do people have pets?

  • Are there any types of animals that you think should not be kept as a pet?

  Speaking Part 2:

  Describe a wild animal that lives in your country. You should say:

  • what animal it is

  • where it lives

  • how people feel about this animal

  • And explain if you think there will be more or fewer of this animal in the wild in the future and why.

  Speaking Part 3

  • What is the purpose of having zoos?

  • What is your opinion about animals being kept in zoos?

  • How do you think zoos could be improved?

  • Do you think is it important to conserve the world’s animal species?

  • What is your opinion on poaching?

  • Do you think money should be spent on protecting wild animals?

  IELTS Speaking Mock Test 2 - Chủ đề “Clothing & Fashion"

  Speaking Part 1:

  • Do you like shoes?

  • How often do you buy shoes?

  • Do you prefer comfortable or good-looking shoes?

  • Have you ever bought shoes online?

  Speaking Part 2:

  Describe a dress/shirt you wore for a special occasion. You should say:

  • what it is like

  • when and where you bought it

  • what special occasion you wore it for

  • and explain how it made you feel wearing it.

  Speaking Part 3: 

  • What do you think the clothes we wear say about us?

  • Do you think that brand name is very important for clothes sales?

  • Why do some people like to go clothes shopping with friends?

  • How have clothes fashions changed in your country over the past few decades?

  • What kind of things determine what is in fashion?

  • How do you think fashion will change in the future?

  IELTS Speaking Mock Test 3 - Chủ đề “Food and Cooking"

  Speaking Part 1:

  • What is your favorite type of food?

  • What is a common meal in your country?

  • Do you like cooking?

  • When do you eat your main meal of the day?

  Speaking Part 2:

  Describe a restaurant that you enjoyed going to. You should say:

  • where the restaurant was

  • why you chose this restaurant

  • what type of food you ate

  • and explain why you enjoyed eating in this restaurant.

  Speaking Part 3:

  • Do many people eat in restaurants in your country?

  • Which are more popular, fast food restaurants or traditional restaurants?

  • Why do people enjoy eating out?

  • What do you think a healthy diet consists of?

  • Do you think children should be taught about healthy diets and cooking at school or at home?

  • At what age do you think children should be taught to cook?

  IELTS Speaking Mock Test 4 - Chủ đề “Books"

  Speaking Part 1:

  • Do you prefer to read books or magazines?

  • What is your favorite subject to read about?

  • Did your parents read to you when you were a child?

  • Would you give a book as a gift?

  Speaking Part 2:

  Describe a book that you enjoyed reading. You should say:

  • what the book was

  • what it was about

  • why you read it

  • and explain what effect the book had on you.

  Speaking Part 3:

  • Do people in your country like to read books?

  • What are the most popular types of books?

  • Do you think it is important for people to read books?

  • In your opinion, do people read as much nowadays as they did in the past?

  • How do most people read books today, in hard copy or on a tablet?

  • Do you think that traditional books will be replaced by tablet reading in the future?

  IELTS Speaking Mock Test 5 - Chủ đề “Health"

  Speaking Part 1:

  Do you lead a healthy lifestyle?
  What do you do to keep fit?
  Have you ever had any habits that you consider to be unhealthy?
  Is fitness or a healthy diet more important to you?

  Speaking Part 2:

  Describe something healthy you enjoy doing. You should say:

  • what it is

  • where you do it

  • who you do it with

  • and explain why you think doing this is healthy.

  Speaking Part 3:

  • How can people improve their health?

  • What are some popular ways to keep fit in your country?

  • How important is it for people to do some regular physical exercise?

  • Do you think there will be more or less illness in the future?

  • Why do so many people suffer from stress-related illnesses?

  • What makes a good doctor?

  Tips trả lời IELTS Speaking từ Cựu giám khảo Simon Corcoran

  2.1. IELTS Speaking Part 1

  Tips trả lời IELTS Speaking part 1

  Tips trả lời IELTS Speaking part 1

  Những lưu ý khi trả lời IELTS Speaking part 1 từ thầy Simon Corcoran:

  • Hãy trả lời đơn giản, ngắn gọn và sau đó dừng lại một cách tự tin.

  • Trả lời bằng các câu đầy đủ.

  • Nếu có thể, hãy đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.

  • Đừng quên nói “Yes” hoặc “No” khi cần thiết.

  Trong IELTS Speaking part 1, giám khảo sẽ hỏi khoảng 10 câu hỏi đơn giản. Với những câu hỏi này ở phần này, các bạn không nhất thiết phải sử dụng ngữ pháp hay từ vựng cáo cao siêu, hãy cố gắng trả lời một cách đơn giản kèm theo giải thích lý do. Ví dụ như: 

  • Do you like parks? - Yes, I like parks because they are great places to relax. I think all cities need green areas. 

  • Do you think different colors can change our moods? - Yes, I think bright colors, like red, can make you feel energetic. Some greens and blues can be more relaxing.

  • When do people give flowers in your country? - People give flowers on special occasions like birthdays or on Valentine's Day. In my country, giving flowers is seen as romantic.

  Xem thêm: Cách trả lời đúng trọng tâm để đạt điểm tối đa IELTS Speaking Part 1:

  2.2. IELTS Speaking Part 2

  Chuẩn bị cho các câu hỏi trong IELTS Speaking part 2 là cần thiết, nhưng cần chuẩn bị những gì? Dưới đây là 5 nội dung quan trọng bạn nên chuẩn bị trước:

  • Favourites: Đừng đi vào phòng thi mà không biết rằng mình thích gì, hãy chuẩn bị về một cuốn sách, một bộ phim, một bài hát hay một website mà bạn yêu thích.

  • People: Hãy chuẩn bị để nói về một người nổi tiếng hay một thành viên trong gia đình bạn.

  • Activities: Hãy chuẩn bị câu trả lời cho những khoảnh khắc, sự kiện đặc biệt trong cuộc sống của bạn như sinh nhật, đám cưới, lễ hội… hay thậm chí là một ngày của bạn diễn ra như thế nào, bạn thích làm gì trong lúc rảnh rỗi.

  • Places: Bạn có thể sẽ nói về nơi mình sinh sống, hoặc cũng có thể là một địa điểm bạn từng đi du lịch, bạn thích và không thích điều gì ở những địa điểm đó. 

  • Things: Bạn có thể sẽ nói về một món đồ bạn dùng hàng ngày, một món đồ bạn mua hay một món quà bạn được tặng… 

  Cần chuẩn bị những gì cho IELTS Speaking Part 2?

  Cần chuẩn bị những gì cho IELTS Speaking Part 2?

  Hãy nhớ rằng, IELTS Speaking part 2 sẽ luôn yêu cầu bạn “describe" một điều gì đó. Do vậy, các bạn nền chuẩn bị cho mình những tính từ tốt cho mỗi chủ đề, hãy đảm bảo rằng bạn có thể đưa ra quan điểm hay nói về cảm xúc của mình, và có thể lồng thêm các ví dụ hay câu chuyện để giúp bài nói của mình thú vị hơn. 

  Tham khảo thêm: CÁC CHỦ ĐỀ IELTS THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING

  2.3. IELTS Speaking Part 3

  Dưới đây là 3 loại câu hỏi có thể sẽ xuất hiện trong IELTS Speaking part 3:

  • So sánh và đối chiếu (Compare and Contrast)

  • Đưa ra ý kiến (Give an opinion)

  • Hãy tưởng tượng (Imagine)

  Các loại câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3

  Các loại câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3

  Trong phần này, có 3 kỹ thuật giúp bạn đưa ra câu trả lời dài hơn: giải thích tại sao, giải thích các lựa chọn thay thế và đưa ra ví dụ. Hầu hết học sinh không gặp vấn đề gì với bước đầu tiên (giải thích tại sao), nhưng họ không giỏi đưa ra các lựa chọn thay thế hoặc ví dụ. Hãy lưu ý về thì của câu trả lời vì trong phần 3, giám khảo có thể hỏi câu hỏi liên quan đến quá khứ hoặc tương lai. 

  Một số câu trả lời mẫu IELTS Speaking Mock Test từ thầy Simon Corcoran

  3.1. Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1

  1. What sports or physical activities do you regularly do?

  Unfortunately, I don't have time to do any sports or physical activities because of my work commitments. I'd like to find more time for regular exercise.

  2. Which sport or game would you like to be good at?

  I'd like to be good at tennis. It must be great to be able to hit the ball as hard as you can and watch it land exactly where you wanted it to.

  3. Do you prefer watching or playing sports?

  I don't watch sports on TV and I'm not a big sports fan, so I think I would probably enjoy doing sports more than watching them.

  4. Do you think children should be encouraged to do more sports?

  Yes, I think that sport is really important for children. Sports and games teach children to play together and try their best.

  3.2. Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 2

  Question:

  Describe a family celebration that you remember. You should say:
  - what you were celebrating
  - who was present
  - what you and your family did to make the celebration special
  - and why you enjoyed the occasion.

  Answer:

  I'm going to describe my sister’s wedding day, which took place a few years ago in the town where I grew up. For my sister, it was the biggest and most important day of her life.

  I think there were around 100 people at the marriage ceremony, which was held in a church. Even more people came to the party, or the wedding reception as we call it, after the ceremony. Of course, most members of my family were there, as well as the groom's family and a collection of the bride and groom's friends and colleagues.

  To make the celebration special, we did what families normally do. My mother made sure that the church and the reception venue were nicely decorated - there were flowers everywhere! Obviously, we all dressed for the occasion, and there were bridesmaids, gifts, a huge wedding cake, and so on. 

  I enjoyed the occasion because it was great to see my sister so happy on her big day. The ceremony was perfect, and we all had a fantastic time at the reception. It's rare for me to see all of my family and friends together in one place, so that's probably what made the day so memorable for me.

  3.2. Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

  1. Are there any occasions when reading at speed is a useful skill?

  Personally, if I'm reading something interesting, I don’t like reading too quickly because I feel that I don't properly absorb the information. However, it can be useful to skim through things when you don't really want to read them, or when you just need to find one particular piece of information. For example, I read at speed when I'm checking a household bill or a letter from the bank.

  2. Are there any jobs where people need to read a lot? What are they?

  Well, researchers obviously need to read a lot, and I suppose that politicians, journalists, and other professionals who need to know about current affairs read a lot too. Having said that, I think most workers read hundreds of emails every week. In my previous job, for example, I had to check internal staff emails at least twice a day.

  3. Do you think that reading novels is more interesting than reading factual books? Why is that?

  Both types of books can be equally interesting in my opinion. A good novel can transport you to another world where the characters in the book become almost real. On the other hand, factual books can give you fascinating insights into anything from psychology to ancient history.

  Lời kết: 

  Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn đọc 30 bộ đề IELTS Speaking Mock Test cũng như các tips trả lời IELTS Speaking và câu trả lời mẫu từ Cựu giám khảo Simon Corcoran. Pasal hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn đang ôn luyện IELTS bổ sung thêm nhiều kiến thức mới, hay ho. Ngoài ra, nếu bạn có mục tiêu chinh phục IELTS nhưng chưa biết trình độ hiện tại của mình ở đâu thì có thể làm bài test IELTS miễn phí tại Pasal ngay nhé:

  Trang web test IELTS

  Tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  Giới thiệu về tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  ảnh tác giả

  Mình là Thu Hà (Hannah Nguyễn), hiện tại đang là Giảng viên đào tạo IELTS tại Pasal. Với kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Anh, từng là đại sứ sinh viên (Student Ambassador) và tốt nghiệp loại Giỏi của Trường Đại học Brighton (đứng thứ 19 trong top 100 trường đại học chất lượng cao tại Anh), 1 trong 80 sinh viên được nhận chứng nhận Breakthough Award từ the Laine Pub Company, mình hy vọng kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể mang lại giá trị hữu ích trên con đường học tập và phát triển của các bạn.

  Bình luận bài viết