Âm /s/ và âm /z/ khác nhau thế nào?

Âm /s/ và âm /z/ khác nhau thế nào?

02/03/2020

/s/ /z/ là 2 âm tiết khiến người học tiếng Anh phải ngán ngẩm. Và trên thực tế, không chỉ người học đâu mà thậm chí đến giáo viên tiếng Anh cũng thường xuyên nhầm lẫn 2 âm này. Trong bài viết này, Pasal sẽ cùng bạn tìm ra sự khác biệt giữa 2 âm này và học cách phát âm chuẩn từng âm một nhé!

Bắt đầu thôi!

So sánh 2 âm /z/ và /s/, ta dễ dàng nhận thấy: /z/ là âm xát yếu. Đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên, phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn khi luồng hơi được đẩy ra ngoài. Thanh âm rung. Còn /s/ được phát âm tựa: đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn. Khi phát âm /s/ âm luồng hơi trong miệng chà xát hơn các âm xát khác. Thanh âm không rung.

1. Nhận biết âm

“S” được phát âm là /s/ khi:

  • Chữ cái “c” cũng được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y.
  • “S” ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh;
  • “S” ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm,
  • “S” đứng đầu một từ,

“S” được phát âm là /z/ khi:

  • “S” ở bên trong một chữ và đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ u, ia, io
  • “S” ở cuối từ một âm tiết và đi sau một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc sau một phụ âm không phải f, k, p, t và gh. Lưu ý trường hợp”x” được phát âm là /z/.

2. Một số cách phát âm của /s/ và /z/

Những ký tự thường được đánh vần /s/

S sad /sæd/ , show /∫ou/, see / si:/, bis /bis/
SS class /klɑ:s/, glass /glɑ:s/, grass /grɑ:s/
C

place /pleis/, space /’speis/, race /reis/

 

Những ký tự thường xuyên được đánh vần là /s/

SC science /’saiəns/, scream /skri:m/, scabious /’skeibiəs/
X có thể được đánh vần là /s/ (mix /miks/)

 

Chú ý: Tuy nhiên không phải khi nào S cũng được đánh vần là /s/ (sugar /’∫ugə/, rise /raiz/, crisis / ‘kraisis/).

  • Những ký tự thường xuyên được đánh vần /z/
 Z  zero /’ziərou/, zambo /’zæmbou/, zap /zæp/, zeal /zi:l/
 S 

rose /rouz/, nose /nouz/, gloves /glʌv/

 

  • Những ký tự thường được đánh vần /z/
ZZ buzz /bʌz/, frizzle /’frizl/
SS scissors /’sizəz/
X có thể được đánh vần là /gz/ (exact /ig’zækt/)

 

Đọc hết bài viết này bạn còn thấy việc phát âm /s/ và /z/ khó nữa không? Pasal hy vọng là không nhé. Đừng quên tiếp tục theo dõi những bài viết của chúng mình để nâng cao khả năng phát âm nha!

Bình luận bài viết