Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Bộ phận cơ thể người

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Bộ phận cơ thể người

28/02/2023

Nội dung chính

mục lục

  Tất cả từ vựng tiếng Anh chủ đề bộ phận cơ thể người

  Có thể nói một trong những cách học tiếng Anh tốt nhất là học theo chủ đề. Và hôm nay, hãy cùng Pasal học về chủ đề từ vựng bộ phận cơ thể người nhé.

  Bộ phận cơ thể người

  Từ vựng bộ phận cơ thể người 

  • Face /ˈfeɪs/: Khuôn mặt
  • Mouth /maʊθ/: Miệng
  • Chin /tʃɪn/: Cằm
  • Neck /nek/: Cổ
  • Shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/: Vai
  • Arm /ɑːm/: Cánh tay
  • Upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/: Cánh tay phía trên
  • Elbow /ˈel.bəʊ/: Khuỷu tay
  • Forearm /ˈfɔː.rɑːm/: Cẳng tay
  • Armpit /ˈɑːm.pɪt/: Nách
  • Hand /hænd/: bàn tay
  • Back /bæk/: Lưng
  • Chest /tʃest/: Ngực
  • Waist /weɪst/: Thắt lưng/ eo
  • Abdomen /ˈæb.də.mən/: Bụng
  • Buttocks /’bʌtəks/: Mông
  • Hip /hɪp/: Hông
  • Leg /leg/: Phần chân
  • Thigh /θaɪ/: Bắp đùi
  • Knee /niː/: Đầu gối
  • Calf /kɑːf/: Bắp chân
  • Foot /fʊt/: Bàn chân

  Từ vựng về phần đầu

  • Head /hed/: Đầu
  • Hair /heər/: Tóc
  • Part /pɑːt/: Ngôi rẽ
  • Forehead /ˈfɔːhed/: Trán
  • Sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dài
  • Ear /ɪər/: Tai
  • Cheek /tʃiːk/: Má
  • Nose /nəʊz/: Mũi
  • Nostril /ˈnɒs.trəl/: Lỗ mũi
  • Jaw /dʒɔː/: Hàm, quai hàm
  • Beard /bɪəd/: Râu
  • Mustache /mʊˈstɑːʃ/: Ria mép
  • Tongue /tʌŋ/: Lưỡi
  • Tooth /tuːθ/: Răng
  • Lips /lɪps/: Môi
  • Chin /ʧɪn/: Cằm

  Xem thêm: Tổng hợp 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh PDF thông dụng nhất

  Bộ phận cơ thể người phần bàn tay

  • Wrist /rɪst/: Cổ tay
  • Knuckle /ˈnʌk.ļ/: Khớp đốt ngón tay
  • Fingernail /ˈfɪŋ.gə.neɪl/: Móng tay
  • Thumb /θʌm/ – Ngón tay cái
  • Index finger /ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏ
  •  Middle finger /ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữa
  • Ring finger /rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón đeo nhẫn
  • Little finger /ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón út
  • Palm /pɑːm/: Lòng bàn tay

  Bộ phần cơ thể người phần bàn chân

  • Ankle /ˈæŋ.kļ/: Mắt cá chân
  • Heel /hɪəl/: Gót chân
  • Instep /ˈɪn.step/: Mu bàn chân
  • Ball /bɔːl/: Xương khớp ngón chân
  • Big toe /bɪg təʊ/: Ngón cái
  • Toe /təʊ/: Ngón chân
  • Little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/: Ngón út
  • Toenail /ˈtəʊ.neɪl/: Móng chân

  Các cơ quan nội tạng

  • Brain /breɪn/: Não
  •  Spinal cord /ˈspaɪnl kɔːd/: Dây cột sống, tủy sống
  • Throat /θrəʊt/: Họng, cuống họng
  • Windpipe /ˈwɪnd.paɪp/: Khí quản
  • Esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/: Thực quản
  • Muscle /ˈmʌs.ļ/: Bắp thịt, cơ
  • Lung /lʌŋ/: Phổi
  • Heart /hɑːt/: Tim
  • Liver /ˈlɪv.əʳ/: Gan
  • Stomach /ˈstʌm.ək/: Dạ dày
  • Intestines /ɪnˈtes.tɪnz/: Ruột
  • Vein /veɪn/: Tĩnh mạch
  • Artery /ˈɑː.tər.i/: Động mạch
  • Kidney /ˈkɪd.ni/: Cật
  • Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/: Tụy, tuyến tụy
  • Bladder /ˈblæd.əʳ/: Bàng quang

  Xem thêm: Định nghĩa “Trường từ vựng”, các cách học hiệu quả và ví dụ

  Trên đây là toàn bộ từ vựng chủ đề bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh. Nếu chia ra học theo từng chủ đề, trong các chủ đề lại chia ra từng bộ phận thì việc học từ vựng tiếng Anh dường như không quá khó khăn phải không nào?

  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Bộ phận cơ thể người

  Nếu các bạn có câu hỏi nào khác về phần này, đừng ngần ngại mà liên hệ Pasal để chúng mình giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé!


   

  Tác giả: Hồng Nhật
  Giới thiệu về tác giả: Hồng Nhật
  ảnh tác giả

  Mình là Hồng Nhật, giảng viên tiếng Anh giao tiếp tại Pasal. Với hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy, mong rằng những kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể hữu ích cho các bạn trên con đường học tập và phát triển bản thân.

  Bình luận bài viết