0243.624.8686 - 0246.253.8588 - 0283.512.3966
Bạn là sinh viên? Bạn đang gặp khó khăn trong việc thuyết trình? Hơn thế nữa, bạn lại phải thuyết trình bằng tiếng Anh? Đừng lo lắng nhé! Vì Pasal sẽ giới thiệu với các bạn những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản trong thuyết trình ngay dưới đây.

  Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Phần giới thiệu

Phần giới thiệu là phần đầu tiên, quyết định tới việc tạo ấn tượng, thu hút sự chú ý của khán giả tới bài thuyết trình.
Nó bao gồm:
  • Chào khán giả
  • Giới thiệu bản thân
  • Giới thiệu chủ đề bài thuyết trình
  • Nêu cấu trúc, dàn bài thuyết trình
  • Đưa ra các chỉ dẫn về các câu hỏi
thuyết trình bằng tiếng anh
 
 
Chào khán giả
 
Good morning, ladies and gentlemen!
 
 Xin chào quý vị
Good afternoon everybody!
 
 Xin chào mọi người
Hello everyone!
 
 Xin chào mọi người
 
Giới thiệu bản thân
 
My name is… I am from…group/department
 
 Tôi tên là… tôi đến từ… nhóm/phòng
On behalf of…
 
 Đại diện cho….
 
Giới thiệu chủ đề bài thuyết trình
 
I am going to talk today about…
 
 Hôm nay tôi sẽ nói về…
The purpose of my presentation is…
 
 Mục đích bài thuyết trình của tôi là…
I’m going to take a look at….
 
 Tôi sẽ xem xét về…
I’m going to give you some facts and figures…
 
 Tôi sẽ đưa ra cho quý vị một vài sự kiện và con số sau đây….
 
I’m going to concentrate on…
 
 Tôi sẽ tập trung vào…
 
Nêu cấu trúc, dài bài thuyết trình
 
My presentation is in three parts
 
 Bài thuyết trình của tôi có ba phần
My presentation is divided into three main sections
 Bài thuyết trình của tôi được chia thành 3 phần chính
 
Firstly, secondly, thirdly, finally…
 
 Thứ nhất, thứ  hai, thứ ba, cuối cùng…
To start with…Then….Next…Finally….
 
 Để bắt đầu….Sau đó….Tiếp đến…Cuối cùng…
 
Đưa ra các chỉ dẫn về các câu hỏi
 
Do feel free to interrupt me if you have any questions
 Đừng ngại cắt ngang lời tôi nói neesu quý vị có bất kì câu hỏi nào
I’ll try to answer all of your questions after the presentation
 
 Tôi sẽ cố giải đáp mọi câu hỏi của quý vị sau bài thuyết trình
 
I plan to keep some time for questions after the presentation
 Tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình
 
There will be time for questions at the end of the presentation
 Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình
 
I’d be grafeful if you could ask your questions after the presentation
 Tôi rất biết ơn nếu quý vị có thể đặt các câu hỏi của mình sau bài thuyết trình
 

  Tiếng Anh giao tiếp cơ bảnPhần thuyết trình chính

Phần thuyết trình chính cũng nắm giữ vai trò quyết định trong việc truyền tải thông tin, ý tưởng của mình đến với người nghe. Bạn cần phải nói rõ ràng, mạch lạc các ý chính, có thể tạo ấn tượng cho người nghe bằng việc đưa ra 1 vài câu hỏi, các hình ảnh minh họa, dẫn chứng.
 
thuyết trình tiếng anh
 
 
 
Nhắc lại cho người nghe
 
As I said at the beginning
 
 Như tôi đã nói lúc đầu
This, of course, will help you (to achieve the 20% increase)
 Điều này, tất nhiên, sẽ qiusp quý vị (đạt được mức tăng 20%)
 
As you remember, we are concerned with…
 Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…
 
This ties in with my original statement
 Điều này trong quan hệ với tuyên bố ban đầu của tôi…
 
This relates directly to the question I put to you before…
 Điều này liên quan trực tiếp đến câu hỏi tôi đặt ra cho quý khách trước khi…
 
 
Chuyển sang vấn đề/ nội dung khác
 
I’d now like to move on to…
 Bây giờ tôi muốn chuyển sang…
 
I’d like to turn to…
 Tôi muốn chuyển sang
 
That’s all I have to say about…
 Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về…
 
Now I’d like to look at…
 Bây giờ tôi muốn xem xét…
 
This leads me to my next point…
 Điều này dẫn tôi đến vấn đề tiếp theo…
 
 
Đưa ra những yếu tố minh họa cho khán giả
 
This graph shows you…
 Đồ thị này cho quý vị thấy…
 
Take a look at this…
 Hãy xem cái này….
 
If you look at this, you will see…
 Nếu quý vị xem xét điều này, quý vị sẽ thấy…
 
I’d like to look at this…
 Tôi muốn quý vị xem xét…
 
This chart illustrates the figures…
 Biểu đồ này minh họa các số liệu…
 
This graph gives you a break down of…
 Biểu đồ này cho quý vị thấy sự sụp đổ của…
 
 
Giải thích
 
As you can see…
 Như bạn thấy…
 
This clearly shows…
 Điều này cho thấy rõ ràng…
 
From this, we can understand how/ why…
 Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào/ tại sao…
 
 

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Phần kết luận

Ở phần kết luận, mình sẽ tóm tắt lại những ý chính đã nêu ra và mời khán, thính giả đặt câu hỏi. Sau khi tiếp nhận, chúng ta có thể trả lời luôn và hỏi họ xem đã hài lòng chưa.
 
tiếng anh thuyết trình
 
 
 
Tổng hợp
 
To conclude,…
 Để kết luận…
 
In conclusion,…
 Kết luận,…
 
Now, to sum up…
 Bây giờ, để tổng hợp…
 
So let me summarise/ recap what I’ve said
 Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì đã trình bày
 
Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered
 Cuối cùng, tôi xin nhắc lại với quý vị một số vấn
đề chính mà chúng ta đã xem xét
 
That brings me to the end of my presentation. I've talked about…
 Điều đó đã kết thúc bài thuyết trình của tôi. Tôi đã nói về…
 
Well, that’s about it for now. We’ve coverd…
 Vâng, giờ là phần kết luận. Chúng ta đã nói được…
 
So, that was our marketing strategy. In brief, we…
 Vậy nên đó là chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi…)
 
To summerise, I…
 Tóm lại, tôi...
 
 
Đưa ra các khuyến nghị nếu phù hợp
 
In conclusion, my recommendations are…
 Để kết thúc, kiến nghị của tôi là…
 
I therefore suggest/ propose/ recommend the following strategy
 
 Vì vậy, tôi đề nghị/ đề xuất/ giới thiệu chiến lược sau
 
Cảm ơn khán giả
 
 
Many thanks for your attention
 Rất cảm ơn sự tham dự của quý vị
 
May I thank you all for being such an attentive audience
 Tôi xin cảm ơn tất cả quí vị đã đến tham dự
 
Thank you for attention
 Cảm ơn quý vị đã chú ý
 
 
Mời đặt câu hỏi
 
Now I’ll try to answer any questions you may have
 Giờ tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của quý vị đặt ra
 
Can I answer any questions?
 Có câu hỏi nào tôi có thể giải đáp không ạ?
 
Are there any questions?
 Có câu hỏi nào không ạ?
 
Do you have any questions?
 Quý vị có câu hỏi nào không?
 
Are there any final questions?
 Còn câu hỏi cuối nào không?
 
And now if there are any question? I would be pleased to answer them
 Và bây giời nếu có câu hỏi nào, tôi sẽ có câu hỏi nào, tôi sẽ rất vui để giải đáp hết.
 
 
Sau khi trả lời xong, kiểm tra xem người hỏi đã hài lòng chưa
 
Does this answer your question?
 Đây có phải là câu trả lời của anh không?
 
Do you follow what I am saying?
 Anh có theo kịp những gì tôi nói không?
 
I hope this explains the situation for you
 Tôi hi vọng câu trả lời này giải thích thình huống của anh
 
I hope this was what you wanted to hear
 Tôi hi vọng câu trả lời này là những gì anh muốn nghe!
 
 
Cảm ơn bạn đã đọc đến phần cuối của bài [Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 9 - Cấu trúc bài thuyết trình hoàn hảo thuộc danh mục bài học tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Bạn hoàn toàn xứng đáng nhận phần quà tới từ trung tâm học tiếng anh giao tiếp Pasal - Đó là cơ hội tham dự trải nghiệm Effortless English và Pronunciation Workshop độc quyền tại Pasal, bạn chỉ cần nhấn vào nút đăng ký và điền đầy đủ thông tin của mình vào đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!
 
Bình luận bài viết
Học bổng tháng 11 - Tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Học bổng tháng 11 - Tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Pasal gửi tặng bạn ngàn học bổng giá trị.
Đăng ký - Người truyền lửa Pasal
Đăng ký - Người truyền lửa Pasal
Link đăng kí thông tin nhận quà của chương trình Người truyền lửa Pasal <3
Yêu thương ngày 20/10 - Trao ngàn học bổng tặng em
Yêu thương ngày 20/10 - Trao ngàn học bổng tặng em
Yêu thương ngày 20/10 - Pasal gửi trọn tình thương tới những người phụ nữ quanh bạn.
Tháng chị Hằng đã tới, phấp phới ngàn học bổng tặng bạn vào Tháng 9 này
Tháng chị Hằng đã tới, phấp phới ngàn học bổng tặng bạn vào Tháng 9 này
Tháng cô hồn vừa trôi qua mấy ngày, chị Hằng cùng chú Cuội đã ký ngay hợp đồng với Pasal trao ngàn món quà Trung Thu tới bạn.
Tháng 8 rực rỡ, muôn màu muôn khuyến mãi chào đón Tân Sinh Viên
Tháng 8 rực rỡ, muôn màu muôn khuyến mãi chào đón Tân Sinh Viên
Bạn đã có dự định gì cho mùa hè 2019 này chưa? Tham gia một khoá học cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh từ con số 0 chỉ trong vòng 2 tháng hè chắc chắn sẽ là lựa chọn đáng giá của bạn cho kỳ nghỉ hè này !
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 71 - Nói chuyện với du khách nước ngoài
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 71 - Nói chuyện với du khách nước ngoài
Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm nhưng bất chợt khi gặp Tây, bạn cảm thấy “đóng băng” không nói được một câu nào. Pasal xin giới thiệu với các bạn các cách bắt đầu một cuộc hội thoại với du khách nước ngoài nhé.
8 bài hát giúp bạn học tiếng anh hiệu quả
8 bài hát giúp bạn học tiếng anh hiệu quả
Một trong những cách học tiếng anh giao tiếp nhanh, hiệu quả và mang lại nhiều hứng thú nhất mà nhiều người áp dụng nhất là qua các bài hát. Nhưng cách học tiếng anh qua bài hát như thế nào để đạt được hiệu quả nhất?
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 78 - Cách chuyển Động từ sang Danh từ
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 78 - Cách chuyển Động từ sang Danh từ
Chuyển Động từ sang Danh từ như nào dễ dàng và dễ hiểu nhất?
[Tiếng Anh giao tiếp cơ bản] Bài học 01 - Chào hỏi
[Tiếng Anh giao tiếp cơ bản] Bài học 01 - Chào hỏi
Chào hỏi là bước đầu tiên để thực hiện bất kỳ một cuộc giao tiếp cơ bản nào trước khi tiếp tục những chủ đề khác.
4 Website giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài
4 Website giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài
Công nghệ thông tin phát triển đã san đều cơ hội cho bất kỳ ai muốn nâng cao khả năng tiếng Anh một cách hiệu quả cùng người bản xứ dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu.
Khoá học tiếng Anh giao tiếp
Khóa học Pronunciation Workshop
Chuẩn hoá ngữ âm, ngữ điệu và giao tiếp cơ bản. Dành cho người mất gốc tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học tiếng Anh.
Khóa học Effortless English
Rèn luyện phản xạ và làm chủ khả năng tư duy khi giao tiếp tiếng Anh
Khóa học Pro Speaking
Tăng tốc giao tiếp tiếng Anh trong tất cả tình huống, nói trôi chảy tự tin với người nước ngoài
Khóa học Protalk
Tự tin giao tiếp tiếng Anh trôi chảy với lộ trình combo Protalk sau 3-6 tháng
Trải nghiệm học thử miễn phí
Đăng ký học ngay
Pasal cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng
Nhận ngay quà tặng sau 3 buổi học: (Học bổng lên đến 25% học phí) + (App tự học phát âm Protalk) + (App ôn thi Cú Sinh Viên) + Sổ tay, móc hóa ....