0243.624.8686 - 0246.253.8588 - 0283.512.3966
Giảng viên
Giảng viên: Lê Dương(AJ.Dzuong)

Giảng viên: Lê Dương(AJ.Dzuong)

Chuyên gia AJ.Dzuong, Trưởng phòng đào tạo của tổ chức đào tạo tiếng Anh Pasal.
 
trung tam pasal, trung tâm pasal, tieng anh pasal, tiếng anh pasal, tieng anh giao tiep pasal, tiếng anh giao tiếp pasal, hoi thao pasal, cach hoc tieng anh giao tiep, cách học tiếng anh giao tiếp, cach hoc tieng anh giao tiep hieu qua, cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả, pasal total immersion 12.png  Một trong bốn thành viên sáng lập Tổ chức đào tạo tiếng Anh giao tiếp Pasal.
trung tam pasal, trung tâm pasal, tieng anh pasal, tiếng anh pasal, tieng anh giao tiep pasal, tiếng anh giao tiếp pasal, hoi thao pasal, cach hoc tieng anh giao tiep, cách học tiếng anh giao tiếp, cach hoc tieng anh giao tiep hieu qua, cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả, pasal total immersion 12.png  Chuyên gia nghiên cứu và phát triển, ứng dụng các phương pháp đào tạo nổi tiếng hiện nay như Effortless English, Experiential Learning Cycle, NLP(Neuro Linguistic Programming), kỹ thuật ghi nhớ Dynamic Memory Method, ...vào dạy và học tiếng Anh giao tiếp.
trung tam pasal, trung tâm pasal, tieng anh pasal, tiếng anh pasal, tieng anh giao tiep pasal, tiếng anh giao tiếp pasal, hoi thao pasal, cach hoc tieng anh giao tiep, cách học tiếng anh giao tiếp, cach hoc tieng anh giao tiep hieu qua, cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả, pasal total immersion 12.png  Tốt nghiệp khoá học Lãnh đạo xuất chúng và ứng dụng NLP vào giảng dạy do chuyên gia Vasanth Gopalan trực tiếp đào tạo.
trung tam pasal, trung tâm pasal, tieng anh pasal, tiếng anh pasal, tieng anh giao tiep pasal, tiếng anh giao tiếp pasal, hoi thao pasal, cach hoc tieng anh giao tiep, cách học tiếng anh giao tiếp, cach hoc tieng anh giao tiep hieu qua, cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả, pasal total immersion 12.png  Hoàn thành xuất sắc khoá học Trí nhớ Siêu việt do kỷ lục gia Guiness thế giới Biswaroop Roy Chowdhurry về khả năng ghi nhớ và sức khoẻ trực tiếp đào tạo.
trung tam pasal, trung tâm pasal, tieng anh pasal, tiếng anh pasal, tieng anh giao tiep pasal, tiếng anh giao tiếp pasal, hoi thao pasal, cach hoc tieng anh giao tiep, cách học tiếng anh giao tiếp, cach hoc tieng anh giao tiep hieu qua, cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả, pasal total immersion 12.png  Đối tác của chuyên gia Lý Dương - cha đẻ của phương pháp học tiếng Anh Crazy English.
trung tam pasal, trung tâm pasal, tieng anh pasal, tiếng anh pasal, tieng anh giao tiep pasal, tiếng anh giao tiếp pasal, hoi thao pasal, cach hoc tieng anh giao tiep, cách học tiếng anh giao tiếp, cach hoc tieng anh giao tiep hieu qua, cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả, pasal total immersion 12.png  Người đầu tiên mời Tiến sĩ AJ.Hoge - cha đẻ của phương pháp học tiếng Anh Effortless English về Việt Nam tổ chức workshop về tiếng Anh.
trung tam pasal, trung tâm pasal, tieng anh pasal, tiếng anh pasal, tieng anh giao tiep pasal, tiếng anh giao tiếp pasal, hoi thao pasal, cach hoc tieng anh giao tiep, cách học tiếng anh giao tiếp, cach hoc tieng anh giao tiep hieu qua, cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả, pasal total immersion 12.png  Học trò của những "bậc thầy" giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam như: Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng MA, giáo sư Lê Khánh Bằng - Sáng lập phương pháp học tiếng Anh bằng Thiền
 
  
 

Gặp gỡ giảng viên khác tại Pasal