0243.624.8686 - 0246.253.8588 - 0283.512.3966
Học từ vựng tiếng Anh qua những nơi chốn cùng Pasal nào các bạn. Có hẳn 150 nơi chốn nhé các bạn ơi, các bạn có thể list xem mình thường xuyên tới đâu không? hi vọng các bạn không thường xuyên tới mục KHÁC phía dưới nhé! 

NƠI ĐỂ QUẨY

Cinema /ˈsɪnəmə/  Rạp chiếu phim
Café /kəˈfeɪ/ Quán cà phê
Club /klʌb/  Câu lạc bộ
Pub /pʌb/  Quán rượu
Restaurant /ˈrɛstəˌrɑnt/  Nhà hàng
Strip club /strɪp/ /klʌb/  Câu lạc bộ thoát y
Mall /mɔl/  Trung tâm mua sắm
City mall /ˈsɪti/ /mɔl/  Trung tâm mua sắm của thành phố
Theatre /ˈθiətər/  Rạp hát
Gallery /ˈgæləri/  Phòng tranh
Museum /mjuˈziəm/  Viện bảo tàng
Zoo /zu/  Vườn bách thú
Park /pɑrk/  Công viên
Playground /ˈpleɪˌgraʊnd/  Sân chơi
Skate park /skeɪt/ /pɑrk/  Công viên trượt băng
Amusement park /əmˈjuzmənt/ /pɑrk/  Công viên giải trí
Shopping centre /ˈʃɑpɪŋ/ /ˈsɛntər/  Trung tâm mua sắm
Town square /taʊn/ /skwɛr/  Quảng trường thành phố
Carnival /ˈkɑrnəvəl/  Lễ hội
Bowling centre /ˈboʊlɪŋ/ /ˈsɛntər/  Trung tâm bowling
Concert hall /ˈkɑnsɜrt/ /hɔl/  Phòng hòa nhạc
Hotel /hoʊˈtɛl/  Khách sạn
Motel /moʊˈtɛl/  Nhà nghỉ
Leisure centre /ˈlɛʒər/ /ˈsɛntər/  Trung tâm giải trí
Fair /fɛr/  Hội chợ
Night club /naɪt/ /klʌb/  Câu lạc bộ đêm
Coffee shop /ˈkɑfi/ /ʃɑp/ 
Quán cà phê


CỬA HÀNG

Bookstore /ˈbʊkˌstɔr/  Tiệm sách
Bookshop /ˈbʊkˌʃɑp/  Tiệm sách
Antique shop /ænˈtik/ /ʃɑp/  Cửa hàng đồ cổ
Bakery /ˈbeɪkəri/  Hàng bánh
Pet shop /pɛt/ /ʃɑp/  Cửa hàng thú cưng
Barber shop /ˈbɑrbər/ /ʃɑp/  Tiệm hớt tóc
Butchers /ˈbʊʧərz/  Hàng thịt
Car showroom /kɑr/ /ˈʃoʊˌrʊm/  Nơi trưng bày ô tô
Charity shop /ˈʧɛrɪti/ /ʃɑp/  Cửa hàng từ thiện
Pharmacy /ˈfɑrməsi/  Tiệm thuốc
Clothes shop /kloʊðz/ /ʃɑp/  Cửa hàng quần áo
Beauty salon /ˈbjuti/ /səˈlɑn/  Thẩm mỹ viện
Grocery store /ˈgroʊsəri/ /stɔr/  Cửa hàng tạp hóa
Department store /dɪˈpɑrtmənt/ /stɔr/  Cửa hàng bách hóa
Supermarket /ˈsupərˌmɑrkɪt/  Siêu thị
Market /ˈmɑrkət/  Chợ
DIY store /di-aɪ-waɪ/ /stɔr/  Cửa hàng bán đồ tự sửa chữa
Electrical shop /ɪˈlɛktrɪkəl/ /ʃɑp/  Cửa hàng điện
Estate agents  /ɪˈsteɪt/ /ˈeɪʤənts/   Đại lý bất động sản
Fish market /fɪʃ/ /ˈmɑrkət/  Chợ cá
General store /ˈʤɛnərəl/ /stɔr/  Cửa hàng 
Flower shop /ˈflaʊər/ /ʃɑp/  Hàng bán hoa
Hairdressers /ˈhɛrˌdrɛsərz/  Tiệm làm tóc
Hardware shop /ˈhɑrˌdwɛr/ /ʃɑp/  Cửa hàng phần cứng
Computer shop /kəmˈpjutər/ /ʃɑp/  Cửa hàng máy tính
Laundromat /ˈlɔndrəˌmæt/  Tiệm giặt quần áo
Shoe shop /ʃu/ /ʃɑp/  Cửa hàng giày
Sports shop /spɔrts/ /ʃɑp/  Cửa hàng thể thao
Stationery shop /ˈsteɪʃəˌnɛri/ /ʃɑp/  Nhà ga
Tailor shop /ˈteɪlər/ /ʃɑp/  Hàng may đo
Tattoo studio /tæˈtu/ /ˈstudiˌoʊ/  Phòng xăm
Toy shop /tɔɪ/ /ʃɑp/  Cửa hàng đồ chơi
Watch shop /wɑʧ/ /ʃɑp/  Cửa hàng đồng hồ
Service station /ˈsɜrvəs/ /ˈsteɪʃən/  Trạm xăng dầu
Gas station /gæs/ /ˈsteɪʃən/  Trạm xăng
Bookmakers /ˈbʊkmeɪkərz/  Phòng ghi cá cược
Garden centre /ˈgɑrdən/ /ˈsɛntər/  Trung tâm bán hoa
Shoe repair shop /ʃu/ /rɪˈpɛr/ /ʃɑp/  Hàng sửa giày
Candy shop /ˈkændi/ /ʃɑp/  Cửa hàng kẹo
Confectionery shop /kənˈfɛkʃəˌnɛri/ /ʃɑp/  Cửa hàng bánh kẹo
Liquor store /ˈlɪkə/ /stɔr/  Cửa hàng rượu
 

NƠI THỜ TỤNG, PHÚNG VIẾNG

 
Church /ʧɜrʧ/  Nhà thờ
Mosque /mɑsk/  Nhà thờ Hồi giáo
Pagoda /pəˈgoʊdə/  Chùa
Temple /ˈtɛmpəl/  Ngôi đền
Shrine /ʃraɪn/  Đền thờ
Cathedral /kəˈθidrəl/  Nhà thờ
Tomb /tum/  Hầm mộ
Mausoleum /ˌmɔsəˈliəm/  Lăng mộ

TRÊN ĐƯỜNG

Avenue /ˈævəˌnu/  Đại lộ
Bus stop /bʌs/ /stɑp/  Điểm dừng xe buýt
High way /haɪ/ /weɪ/  Đường cao tốc
Pavement /ˈpeɪvmənt/  Vỉa hè
Pedestrian way /pəˈdɛstriən/ /weɪ/  Đường cho người đi bộ
Side street /saɪd/ /strit/  Lề đường
Alley /ˈæli/  Con hẻm
Square /skwɛr/  Quảng trường
Street /strit/  Đường phố
Telephone booth /ˈtɛləˌfoʊn/ /buθ/  Buồng điện thoại
Telephone box /ˈtɛləˌfoʊn/ /bɑks/  Hộp điện thoại
Bus station /bʌs/ /ˈsteɪʃən/  Trạm xe buýt
Train station /treɪn/ /ˈsteɪʃən/  Ga tàu
Parking lot /ˈpɑrkɪŋ/ /lɑt/  Bãi đậu xe
Sidewalk /ˈsaɪˌdwɔk/  Vỉa hè
Car park /kɑr/ /pɑrk/  Bãi đậu xe
City hall /ˈsɪti/ /hɔl/  Toà thị chính
 

TRƯỜNG LỚP

 
Class /klæs/  Lớp học
School /skul/  Trường học
Kindergarten /ˈkɪndərˌgɑrtən/  Trường mẫu giáo
Elementary school /ˌɛləˈmɛntri/ /skul/  Trường tiểu học
Secondary school /ˈsɛkənˌdɛri/ /skul/  Trung học cơ sở
High school /haɪ/ /skul/  Trường cấp 3
College /ˈkɑlɪʤ/  Trường cao đẳng
University /ˌjunəˈvɜrsəti/  Trường đại học
International school /ˌɪntərˈnæʃənəl/ /skul/  Trường quốc tế
Polytechnique school /ˈpɑlitɛkˈnik/ /skul/  Trường nghề
 

NƠI LÀM VIỆC

 
Office /ˈɔfəs/  Văn phòng
Skyscraper /ˈskaɪˌskreɪpər/  Nhà chọc trời
Office block /ˈɔfəs/ /blɑk/  Khối văn phòng
Police station /pəˈlis/ /ˈsteɪʃən/  Đồn cảnh sát
Fire station /ˈfaɪər/ /ˈsteɪʃən/  Trạm cứu hỏa
Hospital /ˈhɑˌspɪtəl/  Bệnh viện
Company /ˈkʌmpəni/  Công ty
Clinic /ˈklɪnɪk/  Phòng khám bệnh
Bank /bæŋk/  Ngân hàng
Post office /poʊst/ /ˈɔfəs/  Bưu điện
Health center /hɛlθ/ /ˈsɛntər/  Trung tâm y tế
Factory /ˈfæktəri/  Nhà máy
Court /kɔrt/  Tòa án

KHÁC

Gym /ʤɪm/  Phòng thể dục
Jail /ʤeɪl/  Nhà giam
Prison /ˈprɪzən/  Nhà tù
Swimming pool /ˈswɪmɪŋ/ /pul/  Hồ bơi
Cemetery /ˈsɛməˌtɛri/  Nghĩa trang
Stadium /ˈsteɪdiəm/  Sân vận động
Hell /hɛl/  Địa ngục
Heaven /ˈhɛvən/  Thiên đàng
Castle /ˈkæsəl/  Lâu đài
Lalace /ˈpæləs/  Lâu đài
 
Wao, mình rất thích mục KHÁC đó các bạn. Tất nhiên là mình thích đến phòng Gym, ngắm trai xinh gái đẹp ở Swimming Pool còn các bạn thì sao? các bạn thích đến đâu. Mà quan trọng hơn cả là bạn học và nắm vững 150 từ vựng này nhé!
 
Còn rất nhiều bài học từ vựng hấp dẫn khác trên website của trung tâm học tiếng anh giao tiếp Pasal để bạn học tập, tham khảo, nghiên cứu. Hãy khai thác triệt để bạn nhé! 
 
Bình luận bài viết
Tháng 8 rực rỡ, muôn màu muôn khuyến mãi chào đón Tân Sinh Viên
Tháng 8 rực rỡ, muôn màu muôn khuyến mãi chào đón Tân Sinh Viên
Bạn đã có dự định gì cho mùa hè 2019 này chưa? Tham gia một khoá học cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh từ con số 0 chỉ trong vòng 2 tháng hè chắc chắn sẽ là lựa chọn đáng giá của bạn cho kỳ nghỉ hè này !
Tháng 7 tươi mới, phấp phới ưu đãi đón Tân Sinh Viên
Tháng 7 tươi mới, phấp phới ưu đãi đón Tân Sinh Viên
Bạn đã có dự định gì cho mùa hè 2019 này chưa? Tham gia một khoá học cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh từ con số 0 chỉ trong vòng 2 tháng hè chắc chắn sẽ là lựa chọn đáng giá của bạn cho kỳ nghỉ hè này !
English Summer Camp - Hè sôi động, năng động đi trốn cùng PEC
English Summer Camp - Hè sôi động, năng động đi trốn cùng PEC
Hè rực rỡ, ai lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đắm mình vào chuyến hành trình đầy sắc màu và tràn đầy sức sống của PEC (Pasal English Club) trong dịp hè tháng 6 này?
Hè rộn ràng - Ngập tràn niềm vui cùng Cơn Lốc ưu đãi từ Pasal
Hè rộn ràng - Ngập tràn niềm vui cùng Cơn Lốc ưu đãi từ Pasal
Chương trình ưu đãi khuyến học từ Pasal lên tới 20% học phí áp dụng cho học viên đăng ký học trong tháng 6
Chào hè tháng 5 cùng chương trình ƯU ĐÃI cực hấp dẫn!
Chào hè tháng 5 cùng chương trình ƯU ĐÃI cực hấp dẫn!
Chương trình ưu đãi khuyến học từ Pasal lên tới 20% học phí áp dụng cho học viên đăng ký học trong tháng 5
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 71 - Nói chuyện với du khách nước ngoài
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 71 - Nói chuyện với du khách nước ngoài
Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm nhưng bất chợt khi gặp Tây, bạn cảm thấy “đóng băng” không nói được một câu nào. Pasal xin giới thiệu với các bạn các cách bắt đầu một cuộc hội thoại với du khách nước ngoài nhé.
8 bài hát giúp bạn học tiếng anh hiệu quả
8 bài hát giúp bạn học tiếng anh hiệu quả
Một trong những cách học tiếng anh giao tiếp nhanh, hiệu quả và mang lại nhiều hứng thú nhất mà nhiều người áp dụng nhất là qua các bài hát. Nhưng cách học tiếng anh qua bài hát như thế nào để đạt được hiệu quả nhất?
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 78 - Cách chuyển Động từ sang Danh từ
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 78 - Cách chuyển Động từ sang Danh từ
Chuyển Động từ sang Danh từ như nào dễ dàng và dễ hiểu nhất?
[Tiếng Anh giao tiếp cơ bản] Bài học 01 - Chào hỏi
[Tiếng Anh giao tiếp cơ bản] Bài học 01 - Chào hỏi
Chào hỏi là bước đầu tiên để thực hiện bất kỳ một cuộc giao tiếp cơ bản nào trước khi tiếp tục những chủ đề khác.
4 Website giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài
4 Website giúp bạn giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài
Công nghệ thông tin phát triển đã san đều cơ hội cho bất kỳ ai muốn nâng cao khả năng tiếng Anh một cách hiệu quả cùng người bản xứ dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu.
Khoá học tiếng Anh giao tiếp
Khóa học Pronunciation Workshop
Chuẩn hoá ngữ âm, ngữ điệu và giao tiếp cơ bản. Dành cho người mất gốc tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học tiếng Anh.
Khóa học Effortless English
Rèn luyện phản xạ và làm chủ khả năng tư duy khi giao tiếp tiếng Anh
Khóa học Pro Speaking
Tăng tốc giao tiếp tiếng Anh trong tất cả tình huống, nói trôi chảy tự tin với người nước ngoài
Khóa học Protalk
Tự tin giao tiếp tiếng Anh trôi chảy với lộ trình combo Protalk sau 3-6 tháng
Trải nghiệm học thử miễn phí
Đăng ký học ngay
Pasal cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng
Nhận ngay quà tặng sau 3 buổi học: (Học bổng lên đến 25% học phí) + (App tự học phát âm Protalk) + (App ôn thi Cú Sinh Viên) + Sổ tay, móc hóa ....