Cách học tiếng Anh giao tiếp

Cách học tiếng Anh giao tiếp

[Tiếng Anh giao tiếp cơ bản] - Shopping

Trong những hoàn cảnh sử dụng tiếng anh, hoàn cảnh đi shopping sẽ là 1 hoàn cảnh rất thú vị. Sẽ rất hữu ích trong cả trường hợp chúng ta đi du lịch nữa

[Cách học tiếng Anh giao tiếp] Giao tiếp qua điện thoại

Giao tiếp qua điện thoại là 1 hoàn cảnh tương tác mà chúng ta sẽ thường xuyên gặp trong đời sống.

[Cách học tiếng Anh giao tiếp] Interruption

Trong tiếng Anh, làm thế nào để ngắt lời mà vẫn giữ sự lịch sự, hãy cùng xem bài viết này để học các đối thoại khéo léo, lịch sự nhé

[Cách học tiếng Anh giao tiếp] Giving and Responding News

Có rất nhiều các phải hồi tin tốt hoặc tin không tốt trong tiếng anh giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp: Đề nghị sự giúp đỡ

Có những cách nào để thể hiện nhu cầu muốn được giúp đỡ ngoài từ ''Help me''