7 mẫu câu đưa ra yêu cầu lịch sự trong giao tiếp tiếng Anh - Bạn đã biết?

7 mẫu câu đưa ra yêu cầu lịch sự trong giao tiếp tiếng Anh - Bạn đã biết?

13/01/2022

Có nhiều cách để bạn đưa ra yêu cầu bằng tiếng Anh một cách lịch sự. Hầu hết để đưa ra yêu cầu lịch sự các mẫu câu sử dụng đều ở dạng câu hỏi. Hãy cùng Pasal tìm hiểu những mẫu câu lịch sự và trang trọng khi đưa ra yêu cầu, đề nghị bằng tiếng Anh trong bài viết dưới đây bạn nhé!

Làm thế nào để đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự?

1.Would you / Would you like to / Could you …?

Mẫu câu  lịch sự phổ biến nhất là sử dụng “Would you/Would you like to/Could you…”, lịch sự và hay hơn nếu bạn chỉ nói đơn giản là “Do you want to …?”

Ví dụ như:

 • Would you please give me the book on the table?     Well, I am afraid .../Yes, of course.
 • Could you join us at a party on this Saturday?    Yes, I am happy to join/ I am sorry I am busy this Sunday
 • Would you like to join my birthday party on Sunday?    Yes, certainly    I’d like to but … 

2. Would you mind / Do you mind …?

 • Would you mind + Verb-ing
 • Do you mind if I + Verb

Nếu bạn cho rằng câu trả lời nhận lại có thể là tiêu cực và bạn mong chờ một phản hồi tích cực hơn, bạn có thể sử dụng 2 mẫu câu trên.

Hãy tham khảo ví dụ sau:

 • Would you mind helping with my housework?- Yes, certainly.
 • When you leave my house, would you mind closing the door? - No, not at all!

3. Can I / Could I / May I / Might I

Chúng ta sử dụng “Can I / Could I / May I / Might I”, để yêu cầu một thứ gì đó cho bản thân của bạn một cách lịch sự. “May” và “Might” được coi là lịch sự hơn “Can” và “Could”.

Những ví dụ sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về mẫu câu này:

 • Can I have a cake? - Yes, of course
 • Could I ask you a favor? - Of course, you can.
 • Could I possibly have another book? - I don’t think so. You’ve had too much.
 • Might I leave the yoga class a bit earlier today? - Yes, you can.
 • If you’ve finished with the phone, may I borrow it? - Yes, please do.

“Might” được sử dụng thường xuyên hơn trong các câu hỏi gián tiếp, vì một cách gián tiếp làm cho yêu cầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như:

 • I wonder if I might leave the yoga class a bit earlier?

4. Câu phủ định với câu hỏi đuôi

Một câu mệnh lệnh không phải là một câu hỏi. Chúng ta có thể thêm câu hỏi đuôi vào câu phủ định để chuyển câu phủ định thành câu hỏi. Đây là một văn phong rất trang trọng và là một cách tuyệt vời để hỏi ai đó điều gì đó một cách lịch sự trong tiếng Anh

Ví dụ như:

 • You couldn’t do me a favor, could you?
 • You wouldn’t take me to the station, would you?
 • I don’t suppose you could clean the living room, could you?

5. Could You Possibly/Is There Any Way You Could

Đây là mẫu câu được sử dụng khi bạn muốn đề nghị ai đó làm những điều khó khăn và không thoải mái cho bản thân họ. Tham khảo các ví dụ sau:

 • Is there any way you could change the time of the meeting?
 • Do you think you could possibly lend me a bike until next Friday?
 • Could you possibly lend me some money?
 • Is there any way you could add one more bag?

6. I Was Wondering If You Could/Would It Be Possible For You To

Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu câu đề nghị trang trọng và tế nhị thì đừng bỏ qua mẫu này nhé, đặc biệt khi bạn chưa chắc chắn rằng đối phương liệu có sẵn lòng làm điều đó cho bạn. Cùng xem những ví dụ sau:

 • I was wondering if you could do me a favor; I’m trying to find the post office
 • Would it be possible for you to come in for a dating sometime next week?
 • I was wondering if you could lend us some money

7. I Would Be Grateful If You Could/I Would Appreciate It If You Could

Đây là những mẫu câu đề nghị được sử dụng phổ biến trong thư từ, và những văn bản chính thống. Cùng xem những ví dụ sau nhé:

 • I would be grateful if you could send me an book
 • I would appreciate it if you could bring me some fruits
 • The manager would appreciate it if you could come to the company's party tonight

Trên đây là 7 mẫu câu đề nghị lịch sự trong giao tiếp tiếng Anh. Hy vọng bạn sẽ có thêm những kiến thức,trang bị để sớm hoàn thiện được khả năng ngoại ngữ nhé!
 

Bình luận bài viết