Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của Pasal.
Bài test gồm có 03 phần chính: Vocabulary, Pronunciation và Listening Comprehension.
Mỗi phần sẽ có từ 6-10 câu hỏi và nhiệm vụ của bạn là lựa chọn đáp án chính xác nhất.
Click vào nút Tiếp tục khi bạn đã sẵn sàng tham gia bài test !
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BÀI TEST ONLINE CỦA PASAL
Bạn vui lòng điền thông tin vào khung dưới đây để nhận được kết quả test và hướng dẫn lộ trình học tiếng Anh giao tiếp phù hơp nhất
Họ và tên:
Số điện thoại:
Ngày sinh:
Địa chỉ:
Cơ sở Pasal gần bạn nhất:
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của Pasal.
(Vocabulary - Test từ vựng)
Câu hỏi 1: Plug
Câu hỏi 2: Owl
Câu hỏi 3: Skirt
Câu hỏi 4: Bowl
Câu hỏi 5: Pineapple
Câu hỏi 6: Thermometer
Câu hỏi 7: Shower
Câu hỏi 8: Scientist
Câu hỏi 9: Belt
Câu hỏi 10: Nail
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của Pasal.
(PRONUNCIATION - test ngữ âm)
Câu hỏi 1: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Scheme
Skim
Scam
Câu hỏi 2: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Layman
Lemon
Lament
Câu hỏi 3: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Sky
Skew
Ski
Câu hỏi 4: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Mayor
Mere
Mar
Câu hỏi 5: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Thought
Though
That
Câu hỏi 6: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Model
Middle
Medal
Câu hỏi 7: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Latent
Legend
Legion
Câu hỏi 8: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Ship
Sheep
Shape
Câu hỏi 9: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Flower
Floor
Flare
Câu hỏi 10: Nhấn Play file audio dưới đây và chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Sore
Sure
Sour
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của Pasal.
(LISTENING COMPREHENSIONS - test nghe hiểu)
BẠN THẤY KHẢ NĂNG NGHE HIỂU
ĐOẠN PHIM TRÊN CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
Tôi chỉ nghe được một vài từ đơn giản (10-20%)
Tôi nghe được một vài câu hội thoại, hiểu được ý chính của đoạn (20-50%)
Tôi nghe hiểu gần hết nội dung, nghe được các ý nhỏ (50-80%)
Tôi nghe hiểu toàn bộ đoàn phim (90-100%)
What does the man want to ask?
About love
About life
About laugh
How does the kids feel when they know the topic?
They're shy
They're happy
They're surprised
What is the man asking about?
The love does make sense or not
He asks to know whether the kids ever been loved
He wants to know more what the kids think about love
How did this little guy get contact to his girl?
He asked her phone number and her address
He asked her phone number and email address
He asked for her email and her address
What does the man want to know?
How the kids know they're in love or not
When the kids are in love
The kids want to be loved or not
Does the man ask kids about...?
The way to accept love from others
The way to show people that we love them
The way talk about love to others
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài test khả năng giao tiếp
tiếng Anh của Pasal.
Kết quả bài test của bạn: 18 Point / 100
Nhân xét:
Bạn có thể hiểu câu và các cụm từ thông thường trong hầu hết các chủ đề quen thuộc (giới thiệu bản thân, mua sắm, chỉ dẫn hoặc hỏi đường). Bạn có thể giao tiếp đơn giản, thực hiện các yêu cầu cơ bản và nắm bắt đuợc thông tin khi giao tiếp trong các bối cảnh quen thuộc. Bạn có thể dùng từ vựng đơn giản để miêu tả lý lịch cá nhân, bối cảnh trực tiếp hay những chủ đề về các nhu cầu cấp bách
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài test khả năng giao tiếp
tiếng Anh của Pasal.
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH 50% BÀI TEST KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH.
ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI TEST NÀY, XIN MỜI BẠN ĐẾN CƠ SỞ PASAL GẦN NHẤT ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH.
QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN TRỰC TIẾP BỞI GIẢNG VIÊN CAO CẤP CỦA PASAL VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
BẠN CŨNG SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ LỘ TRÌNH HỌC PHÙ HỢP NHẤT VỚI KHẢ NĂNG CỦA BẠN.